Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Handlingar för anmälan av bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder kräver inte bygglov, men måste anmälas. Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked från kommunen.

Vad ska anmälan av bygglovsbefriade åtgärder innehålla?

 • AnmälningsblankettPDF
 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Rita in komplementbyggnad eller tillbyggnad. Redovisa mått till fastighetsgränsen och till övriga byggnader på tomten.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningarskala 1:100
 • Kontrollplan
 • Skriftligt godkännande från grannarna
  Om avståndet är mindre än 4,5 meter till tomtgräns.

Är min åtgärd bygglovsbefriad?

Läs mer om just din åtgärd under Steg 2 - Vad ska du göra?

Om bygglovsbefriade åtgärder hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum och underskrift


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda
 • vara tydligt ritade, textade och kopierade
 • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad