Handlingar för anmälan av bygglovsbefriade åtgärder

Vi har en ny e-tjänst där du ansöker digitalt med BankID.
När du anmäler din åtgärd är det många handlingar som ska skickas med. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.
Du kan behöva skicka in fler handlingar efter att vi har granskat ditt ärende.


Vad ska anmälan av bygglovsbefriade åtgärder innehålla?

 • Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.
  Du slussas vidare till vår e-tjänst och behöver logga in med bank-ID
 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Rita in komplementbyggnad eller tillbyggnad. Redovisa mått till fastighetsgränsen och till övriga byggnader på tomten. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för hur du skriver ut en korrekt situationsplan.
  Skriv ut en situationsplan
 • Plan-, fasad- och sektionsritningarskala 1:100
 • Kontrollplan
 • Skriftligt godkännande från grannarna
  Om avståndet är mindre än 4,5 meter till tomtgräns.


Är min åtgärd bygglovsbefriad?

Läs mer om just din åtgärd på kommunens hemsida under Steg 2 eller på Boverket.

Steg 2 - Vad ska du göra?

Om bygglovsbefriade åtgärder hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Pdf, 894.3 kB. Länk till annan webbplats.

Exempelritning tillbyggnad Länk till annan webbplats.

På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.


Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad