Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Avgifter för vård och omsorg

Insatser inom Vård Omsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avgiftsbelagda. Avgifterna inom kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiften baseras på omfattningen av de insatser du får. En individuell beräkning görs så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Vid förändring av inkomst ska alltid en ny avgift fastställas.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som avgör hur mycket du ska betala per månad i avgifter för service/omsorgsinsatser, hemsjukvård, trygghetstelefon och korttidsvistelse.

Maxbelopp

Du betalar aldrig mer än 2 125 kronor per månad för kommunal omsorg under 2020. Detta gäller dig som bor hemma eller har bostad i särskilt boende.

Så här beräknas avgiftsutrymmet

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp, minibelopp (individrelaterad höjning/sänkning)
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Avgifterna gäller från

Avgifterna gäller från och med den 1 februari 2020 förutom avgiften för förbrukningsartiklar samt hyra för de som bor på särskilt boende som gäller från och med den 1 januari 2020.

Hemtjänstavgift

Nivå

Insats

Avgift

1

Insats upp till tre timmar per månad

Timavgift 331 kronor/timma

2

Enbart serviceinsatser

1 068 kronor/månad

3

Service och omsorg på vardagar (ej nätter)

1 602 kronor/månad

4

Service och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter

Maxtaxa 2 125 kronor/månad

Matkostnad

3 759 kronor/månad

Avlösning

Avlösning är kostnadsfri upp till fem timmar per vecka.

Trygghetslarm

Avgiften är 240 kronor per månad

Korttidsvistelse

196 kronor/dygn (kost 125 kronor + omsorg 71 kronor).
Maxavgift (maxtaxa) för omsorg är 2 089 kronor/månad.

Dagverksamhet Vård Omsorg

Kost, Kringlan

31 kronor/dag för halvdag


62 kronor/dag för heldagKost, Slupen

31 kronor/dag för halvdag


62 kronor/dag för heldag

Verksamhetsresor - tur och retur


1 - 4 resor/månad

267,50 kronor/månad

5 eller fler resor/månad

535 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgiften är 250 kronor/månad.

Engångsavgift för rollator och rullstol

Rollator

150 kronor

Rullstol

250 kronor

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansökan om bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad