Stenungsunds kommunvapen

Kommunens organisation

Politisk organisation

Politisk organisationsbild

Tjänstemannaorganisation

Förvaltningsorganisationen

Kommundirektör

Kicki Nordberg
E-post: kicki.nordberg@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 83 20

Sektor Stödfunktioner

Sektorchef är Marcus Starcke
E-post: marcus.starcke@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 83 24

I Sektor Stödfunktioner ingår:

 • Ekonomi
 • Personal
 • Administration
 • Kommunikation
 • Service
 • Digitalisering
 • Specialister


Sektor Utbildning

Sektorchef är Pia Alhäll
E-post: pia.alhall@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 27 26

I Sektor Utbildning ingår:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kompetens Utveckling (där Arbetsmarknadsenheten ingår)
 • Stab
 • Kultur Fritid

Sektor Socialtjänst

Sektorchef är Rickard Persson
E-post: rickard.persson@stenungsund.se 
Telefon: 0303-73 81 52

I Sektor Socialtjänst ingår:

 • Individ- och familjeomsorg
 • Funktionshinder
 • Särskilt boende/kommunal hälso- sjukvård
 • Ordinärt boende
 • MAS


Sektor Samhällsbyggnad

Sektorchef Samhällsbyggnad
Daniel Jerling
0303-73 25 86
daniel.jerling@stenungsund.se

I Sektor Samhällsbyggnad ingår:

 • Plan
 • Bygglov
 • Mark Exploatering
 • Miljö Hälsoskydd
 • Anläggning
 • Teknik
 • VA Gata
 • Avfall

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-08-12