Kommunens organisation

Politisk organisation

Organisationsträd över den politiska organisationen

Tjänstemannaorganisation

Kommundirektör

Tf kommundirektör Elisabeth Andreasson
E-post: elisabeth.andreasson@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 27 27

Sektor Stödfunktioner

Sektorchef är Marcus Starcke
E-post: marcus.starcke@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 83 24

I sektor Stödfunktioner ingår:

 • Ekonomi
 • Personal
 • Administration och digitalisering
 • Kommunikation och samordning
 • Service


Sektor Utbildning

Tf sektorchef är Annika Sunesson
E-post: annika.sunesson@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 80 75

I sektor Utbildning ingår:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kompetens Utveckling (där Arbetsmarknadsenheten ingår)
 • Stab
 • Kultur Fritid

Sektor Socialtjänst

Sektorchef är Rickard Persson
E-post: rickard.persson@stenungsund.se 
Telefon: 0303-73 81 52

I sektor Socialtjänst ingår:

 • Individ- och familjeomsorg
 • Funktionshinder
 • Särskilt boende/kommunal hälso- sjukvård
 • Ordinärt boende
 • MAS

Sektor Samhällsbyggnad

Tf sektorchef är Stefan Svedhem
0303-73 01 28
stefan.svedhem@stenungsund.se

I sektor Samhällsbyggnad ingår:

 • Bygg Miljö
 • Exploatering
 • Infrastruktur
 • Projektkontor

Senast uppdaterad