Säkerhet och trygghet

Du som bor, arbetar eller vistas i Stenungsunds kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

Trygghetsarbete

För att öka tryggheten i kommunen arbetar vi med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder. Vi samarbetar med polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter, organisationer och föreningar.

Din trygghet

Du klarar dig lättare om du är förberedd och vet hur du kan skydda dig, din familj och dina vänner. Läs om hur du kan förebygga olyckor och skador i hemmet och på fritiden på MSB:s webbsida Råd till privatpersoner. Länk till annan webbplats. Där finner du information om:

  • brandskydd
  • issäkerhet
  • säkrare hemma
  • säkrare fritid
  • kris och krig.

En hjärtstartare kan betyda skillnaden mellan liv och död. Som ett led i arbetet med att göra Stenungsund till en säker och trygg kommun har ett antal hjärtstartare placerats på strategiska platser i kommunen.

Hjärtstartare i din närhet Länk till annan webbplats.

Det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Det är även ditt ansvar att kontrollera om det råder eldningsförbud eller inte.

Saker att tänka på innan du eldar:

  • Ha alltid släckutrustning i närheten.
  • Håll alltid elden under uppsikt till dess att den är helt släckt.
  • Elda alltid i dagsljus, elden ska alltid vara släckt innan det blir mörkt.
  • All eldning utomhus ska ske på ett sådant sätt att närboende inte störs av rök och sotspridning.

Om du känner att du tappat kontrollen över elden, larma SOS Alarm på telefonnummer 112.

Tänk även på att det är viktigt att placera engångsgrillen på brandsäkert underlag för att förhindra brand från grillens undersida.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.

Kontrollera om eldningsförbud råder i Stenungsunds kommun genom att ringa till Räddningstjänstens informationstelefon: 031-335 29 80

Stenungsunds kommun arbetar systematiskt med att minska olyckor och skador i kommunen.

Stenungsunds kommun har ett skade- och tillbudsrapporteringssystem. Skade- och tillbudsrapportering är ett bra verktyg för att identifiera, minska och förebygga oönskade händelser och olyckor på person, egendom och miljö i kommunen.

Utbildning sker kontinuerligt för anmälare och handläggare i kommunen för bästa resultat. Statistik skickas ut varje månad till behöriga handläggare som därefter arbetar vidare med informationen för eventuella åtgärder.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad