Samlad information om skredet i Stenungsund 23 september

Natten mot den 23 september rasade stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet på grund av ett skred. Här hittar du vår samlade information kring händelsen och hur kommunen jobbar.

Allmänheten uppmanas att undvika skredområdet. Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Respektera avspärrningar och skyltning.

Senast uppdaterad