Samlad information om skredet i Stenungsund 23 september

Natten mot den 23 september rasade stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet på grund av ett skred. Här hittar du vår samlade information kring händelsen och hur kommunen jobbar.

Senast uppdaterad