Försäkring och ersättning vid stöld eller skada

Här finns en kortfattad beskrivning av kommunens aktuella försäkringsskydd och vad som gäller vid stöld eller skada på privat egendom. Observera att detta endast är en översiktlig information rörande det försäkringsskydd som finns tecknat för kommunen.

Försäkringar

Klicka nedan för att läsa mer om respektive försäkring: 

Olycksfallsförsäkring
Skadestånd
Patientförsäkring

Ersättning stöld/skadegörelse av elevers privata egendom

Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det skall även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp.

Senast uppdaterad