Planer och styrdokument

Här hittar du information om kommunens planer och beslutade policys.

Vägledande och styrande dokument

Här kan du läsa kommunens vägledande och styrande dokument i PDF-format:

Kommunens vägledande och styrande dokument

Översiktsplaner och detaljplaner

Läs om kommunens översikts- och detaljplaner under Samhällsplanering:

Samhällsplanering

Senast uppdaterad