Näringsliv och arbete

För företagare, förenings- och näringsliv med anledning av covid-19

Vi har samlat ett antal länkar där du du som företagare i Stenungsunds kommun kan hitta viktig information. Läs också om vilka åtgärder vi tagit fram för att stötta.

Information om coronaviruset för näringsliv och företag

Åtgärder för att stödja det lokala närings- och föreningslivet

Näringsliv

Näringslivets struktur har på många sätt gett prägel åt Stenungsunds kommun. Förutom en världsledande kemisk industri med flera tusen anställda finns här gott om innovativa och driftiga egenföretagare som är verksamma inom ett brett spektrum av branscher. Stenungsund har även en framgångsrik data- och teknikindustri.

Stenungsunds kommun vill attrahera tillväxtföretag och stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv.

De övergripande målsättningarna är att:

  • bidra till att skapa ett bra företagsklimat i Stenungsunds kommun
  • främja tillväxt i befintliga företag
  • tillse att kommunen är attraktiv för nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas
  • säkerställa att de av Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgsregionen (GR) fastställda övergripande strategierna efterföljs.

Arbete

Lediga jobb i kommunen

Kommunen är den största arbetsgivaren i Stenungsund. Vi erbjuder kvalificerade arbeten med bredd i arbetsuppgifterna. Här kan du hitta vilka lediga jobb som finns i kommunen:

Lediga jobb

Arbetsmarknadsenheten

Läs mer om Arbetsmarknadsenheten 

Kontakt

Näringslivschef

Jessica Waller
jessica.waller@stenungsund.se

Senast uppdaterad