Trafik och gator

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av de flesta gator i centrala Stenungsund och för några gator i kommunens andra tätorter. Trafikverket ansvarar för många av de större vägarna i kommunen. Det är bland annat E6, väg 160 och väg 170. Enskilda vägar sköter olika samfällighetsföreningar.

I kommunens kartportal under Trafik och Infrastruktur hittar du inforamation om till exempel:

  • vem som är väghållare
  • hastighetsbegränsningar
  • parkeringar (bilar och cyklar)
  • busshållplatser
  • cykelpumpar
  • laddplatser
  • pendelparkeringar

Kartportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad