Måltid

Kommunens måltidsverksamhet lagar mat till förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg.

Våra menyer på skolmaten.se

Vi på måltidsverksamheten har från och med vecka 45 börjat använda oss av Skolmaten.se för att publicera våra menyer för förskola, grundskola och gymnasium. Du kan ta del av menyerna genom att gå in på skolmaten.se eller ladda ner appen ”Skolmaten” till din telefon. Där väljer du sedan aktuellt län och därefter kommun, för att i sista steget välja aktuell förskola/skola/gymnasium.

Förskola, grundskola och gymnasium

Skolmaten.se - Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Äldreboenden - Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården

Vi önskar er alla en smaklig måltid!

Rutin ansökan om specialkost

För att vi ska kunna tillhandahålla specialkost är det viktigt att vi får in din ansökan i god tid inför höstterminen eller innan ditt barn börjar förskola i Stenungsunds kommun. Ansökan om specialkost skickas in årligen i god tid inför höstterminen eller vid förändringar.

Har ditt barn behov av specialkost av medicinska skäl?

För att vi ska kunna tillhandahålla specialkost av medicinska skäl behöver vi ett utlåtande, utdrag ur journal eller motsvarande från läkare, sjuksköterska eller dietist. Ett utlåtande är kostnadsfritt till skillnad från ett läkarintyg. Du bifogar utlåtandet tillsammans med ansökan. Har ingen förändring skett kan du bifoga ett tidigare utlåtande.
Vi serverar den specialkost du ansöker om under tiden ett barn/elev är under utredning. Istället för ett utlåtande bifogar du ett intygande på att barnet/eleven är under utredning.

Så här ansöker du om specialkost i förskola och grundskola

Blankett - Ansökan om specialkost Pdf, 200.8 kB.

Skriv ut och fyll i blanketten.

I förskolan lämnas ansökan och eventuellt utlåtande till pedagog. I skolan lämnas ansökan och eventuellt utlåtande direkt till köket.

Så här ansöker du om specialkost i gymnasiet

På gymnasiet skickar du in din ansökan till oss digitalt.

Ansökan om specialkost - Nösnäsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Vid ändringar i behov av specialkost, vänligen skicka in en ny ansökan.

Om behovet av specialkost upphör, vänligen anmäl avslut av specialkost.

Avslut av specialkost Länk till annan webbplats.

Hjälp oss att minska vårt matsvinn

Hjälp oss att minska vårt matsvinn genom att alltid avbeställa specialkost till ditt kök vid frånvaro.

Tack för att ni hjälper oss att minska vår miljöpåverkan så att vi kan servera rätt mat till alla våra barn och elever i Stenungsunds kommun! Vid eventuella frågor angående ansökan, kontakta Nösnäs dietkök på 0303-73 85 14.

Vårt uppdrag är att verka för hälsosamma matvanor som motverkar kostrelaterade sjukdomar och stämmer överens med en hållbar utveckling.

Måltidverksamheten består av cirka 65 fantastiska kockar och måltidsbiträden som arbetar i våra totalt 26 kök. Vi har tre stycken centralkök som skickar mat till våra 11 mottagningskök. Utöver detta har vi 12 tillagningskök.

Vägledande dokument

  • Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Styrande dokument

Måltidsverksamheten är medlemmar i skolmatsakademin.

Skolmjöken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruk
Skolakademin

Alla våra kök köper alltid in:

  • Ekologisk mjölk och bananer.
  • Ekologskt kaffe till äldreomsorgen.
  • Svensk blandfärs och kyckling.
  • MSC märkt fisk.

Under höstterminen 2020 påbörjade vi arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel. Hos oss sträcker sig närproducerad livsmedel från att vara lokalt producerade till att vara producerade i Sverige, men ju närmare Stenungsund desto bättre! Vårt arbete inleddes med att föra statistik över hur stor andel närproducerade livsmedel vi köper.

Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba i våra kök? Skicka en intresseanmälan via länken nedan.

Intresseanmälan - vikariera inom Måltid/Service

Senast uppdaterad