Måltid

Kommunens måltidsverksamhet lagar mat till förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg.

Våra menyer på skolmaten.se

Vi på måltidsverksamheten har från och med vecka 45 börjat använda oss av Skolmaten.se för att publicera våra menyer för förskola, grundskola och gymnasium. Du kan ta del av menyerna genom att gå in på skolmaten.se eller ladda ner appen ”Skolmaten” till din telefon. Där väljer du sedan aktuellt län och därefter kommun, för att i sista steget välja aktuell förskola/skola/gymnasium.

Förskola, grundskola och gymnasium

Skolmaten.se - Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Äldreboenden - Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården

Vi önskar er alla en smaklig måltid!

Rutin ansökan om specialkost

Du ansöker om specialkost till ditt barn via Mina Sidor. Vi behöver din ansökan i god tid inför att ditt barn börjar förskola eller skola. Ansökan skickas därefter in årligen inför hösten och vid eventuella förändringar för att fortsatt erhålla specialkost. Får vi inte in en ansökan har vi tyvärr inte möjlighet att tillhandahålla specialkost.

Behov av specialkost av medicinska skäl

Vid behov av specialkost av medicinska skäl (främst allergier) behöver vi ett utlåtande, utdrag ur journal eller motsvarande från läkare, sjuksköterska eller dietist. Ett utlåtande är gratis till skillnad från ett läkarintyg. Utlåtandet bifogas med ansökan. Har inga förändringar i behovet av specialkost skett kan samma utlåtande som tidigare skickats in användas igen och bifogas med ansökan som ska skickas in årligen.

Många vårdcentraler är anslutna till 1177 där du själv kan komma åt ditt barns journalanteckningar. Observera att dessa inte finns tillgängliga i 1177 under åren barnet är 13-16 år. Har du ingen annan form av utlåtande eller intyg behöver du då kontakta din vårdcentral för utdrag ur journal.

Avseende laktos behöver vi se att ni varit i kontakt med vårdcentral/BVC angående symptomen. Ett utdrag ur journalanteckning är ett godkänt utlåtande.

Barnet/eleven är under utredning

Om barnet/eleven är under utredning tillhandahåller vi den ansökta specialkosten under perioden för utredning. Du behöver bifoga ett utlåtande om att barnet/eleven är under utredning. När utredningen är genomförd skickas ett nytt utlåtande in i befintligt ärende.

Ändring i behovet av specialkost

Om behovet förändras behöver du skicka in en ny ansökan. Det går inte att göra ändringar eller kompletteringar i ett godkänt ärende.

Behovet av specialkost har upphört

Om behovet av specialkost upphör, vänligen meddela måltidspersonalen via meddelandefunktionen i ärendet.

Såhär ansöker du

E-tjänsten kan användas av dig som är vårdnadshavare, god man, särskilt förordnad vårdnadshavare eller myndig elev. Ansökan gör du via kommunens Mina Sidor. Du kan även använda direktlänkarna nedan.

Observera att du måste ha Bank-ID för att kunna ansöka via Mina Sidor. Kontakta oss på kommun@stenungsund.se för att ta del av rutinen för hur du ansöker om specialkost.

Det finns en separat E-tjänst för förskola, grundskola respektive gymnasium så det är viktigt att du väljer rätt länk när du ska skicka in din ansökan.

Personer med skyddade personuppgifter

Har du eller någon i familjen skyddade personuppgifter hänvisar vi dig till att ta kontakt med rektor på aktuell förskola/skola eller elevadministratör på gymnasiet för att ta del av rutin hur du ansöker om specialkost.

Behöver du hjälp?

Vid eventuella frågor angående specialkost vänligen kontakta oss via mail. Önskar du bli uppringd, vänligen maila oss dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig:

Förskola: camilla.berntsson@stenungsund.se

Tillagningskök grundskola (Kopper, Ekenäs, Spekeröd, Kristinedal, Hallerna): marie.rindestrand@stenungsund.se

Gymnasium och mottagningskök grundskola (Stora Höga, Jörlanda, Stenungskolan, Ucklum, Kyrkenorum): anna.ljungqvist@stenungsund.se

För hjälp att fylla i ansökan, vänligen kontakta Medborgarservice på 0303 - 73 00 00. De kan även hjälpa dig att fylla i ansökan på plats vid behov

Vårt uppdrag är att verka för hälsosamma matvanor som motverkar kostrelaterade sjukdomar och stämmer överens med en hållbar utveckling.

Måltidsverksamheten består av cirka 65 fantastiska kockar och måltidsbiträden som arbetar i våra totalt 26 kök. Vi har tre stycken centralkök som skickar mat till våra 11 mottagningskök. Utöver detta har vi 12 tillagningskök.

Vägledande dokument

  • Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Styrande dokument

Måltidsverksamheten är medlemmar i skolmatsakademin.

Skolmjöken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruk
Skolakademin

Alla våra kök köper alltid in:

  • Ekologisk mjölk och bananer.
  • Svensk blandfärs och kyckling.
  • MSC-märkt fisk.

Under höstterminen 2020 påbörjade vi arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel. Hos oss sträcker sig närproducerad livsmedel från att vara lokalt producerade till att vara producerade i Sverige, men ju närmare Stenungsund desto bättre! Vårt arbete inleddes med att föra statistik över hur stor andel närproducerade livsmedel vi köper.

Svinnsmarta tips från förskolan

Ta del av svinnsmarta tips från förskoleköken i Stenungsunds kommun: Svinnsmarta tips Pdf, 2.6 MB.

Svinnsmarta tips är en del av Hållbarhetsveckan 2023. Här kan du läsa mer om veckan: Hållbarhetsveckan 2023

Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba i våra kök? Skicka en intresseanmälan via länken nedan.

Intresseanmälan - vikariera inom Måltid/Service

Senast uppdaterad