Hälsoskydd

Invånarna i kommunen har rätt till en bra och hälsosam miljö. Verksamheter och bostäder ska vara säkra för miljö och hälsa.

Kommunen arbetar för att det inte ska finnas olägenheter för människors hälsa. Olägenheter är enligt lagen "störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga".

Nedan kan du läsa om de olika områden vi arbetar med inom hälsoskydd.

Du kan anmäla störningar eller olägenheter till kommunen genom att följa nedan länk och fylla i blanketten och skicka in med post.

Anmäla störningar Pdf, 210.8 kB.

Arbetsmiljöverket hanterar hälsoskyddsfrågor på arbetsplatser. Du finner mer information om detta på deras hemsida.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Avgifter

Verksamhet Bygg Miljö tar ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som genomförs.

Läs mer om avgifter

Senast uppdaterad