Kommunfakta

Stenungsund är en expanderande kustkommun med cirka 27 500 invånare. Miljön är fantastisk för friluftsälskare. I väster finns skärgård, i öster sjöar och skogar.

På torget ligger Kulturhuset Fregatten som är en mötesplats för kommunens invånare. Stenungsund har också ett livligt föreningsliv.

Vid sundet ligger Stenungstorg Centrum och Strandvägen som är ett regionalt handelscentrum med många butiker.

Kommunens historia

Stenungsunds kommun bildades 1952 då de tidigare småkommunerna Norum, Spekeröd, Ucklum och Ödsmål slogs samman. Invånarantalet var då 4.700 personer. 1971 införlivades även Jörlanda i Stenungsunds kommun. Arealen är 254 km2.

Idag är Stenungsund en expanderande kustkommun med cirka 27 500 invånare. Möjlighet till boende nära havet och goda möjligheter till friluftsliv och rekreation gör att kommunen ständigt växer.

Mer om kommunens historia

Senast uppdaterad