Befolkning

Under år 2022 ökade Stenungsunds kommun med 314 personer, vilket motsvarar 1,1 procent. Sista december 2022 hade kommunen 27 870 invånare.

Befolkningsprognos

Befolkningen antas öka under prognosperioden 2023-2032 som följd av det bostadsbyggande som planeras men inte lika kraftigt som föregående års prognos. Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under prognosperioden.

Kommunens folkmängd var 27 870 invånare vid slutet av år 2022. Under år 2027 beräknas folkmängden överstiga 29 000 personer. Vid år 2030 pekar prognosen på att folkmängden i Stenungsund kommun kommer överstiga 30 000 personer. År 2032 beräknas folkmängden till nära 31 900 invånare.

Befolkningsprognos för 2023-2032 Pdf, 1.1 MB.

Senast uppdaterad