Befolkning

Under år 2020 ökade Stenungsund kommuns befolkning med 267 personer, vilket motsvarar 1 procent. Sista december 2020 hade kommunen 27 044 invånare.

Befolkningsprognos

Befolkningen antas öka ganska kraftigt under prognosperioden 2021-2030 som följd av det
bostadsbyggande som planeras. Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent
som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden

Under år 2023 beräknas folkmängden överstiga 28 000 personer. Vid år 2028 pekar prognosen på att folkmängden i Stenungsund kommun kommer överstiga 30 000 personer. År 2030 beräknas folkmängden till nära 31 900 invånare.

Befolkningsprognos för 2021-2030 Pdf, 690.1 kB.

Senast uppdaterad