Naturvård

I Stenungsunds kommun finns en rik natur. Vi har höglänta vildmarker, lummiga ädellövskogar, sköna ängar, myllrande vattendrag, strandängar, klippor och västerhav.

Det är viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar den vackra naturen.

Kommunen har ett naturvårdsprogram. Där finns all kunskap om naturen i kommunen samlad på ett ställe.

Naturvårdsprogram

Kontakt

Utvecklingsledare

Victoria Lind Magnusson
0303-73 80 18
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se

Senast uppdaterad