Naturvård

I Stenungsunds kommun finns en rik natur. Vi har höglänta vildmarker, lummiga ädellövskogar, sköna ängar, myllrande vattendrag, strandängar, klippor och västerhav. Naturvård betyder att man skyddar växter och djur i naturen för att stärka den biologiska mångfalden. Detta kan man göra på flera olika sätt. 

Kommunen har ett naturvårdsprogram. Där finns all kunskap om naturen i kommunen samlad på ett ställe. Det är viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar den vackra naturen.

Naturvårdsprogram

Kontakt

Utvecklingsledare

Victoria Lind Magnusson
0303-73 80 18
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se

Senast uppdaterad