Stenungsunds kommunvapen

Naturvård

I Stenungsunds kommun finns en rik natur med höglänta vildmarker, lummiga ädellövskogar, sköna ängar, myllrande vattendrag, strandängar, klippor och västerhav.

Det är viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar den vackra natur som finns i kommunen.

Kommunen har ett naturvårdsprogram. Där finns all kunskap om naturen i kommunen samlad på ett ställe.

Naturvårdsprogram

Kontakt

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag: 10-12 och 16-18
tisdag-fredag: 10-12

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Engström
0303-73 29 58
eva.engstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson fd Börkén, 2017-01-02