Information om coronaviruset (covid-19)

Stenungsunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset (covid-19). Här finner du svar på de vanligaste frågorna samt uppdaterad information kring Stenungsunds kommuns verksamheter.

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det är Västra Götalandsregionen som har ett övergripande ansvar för vaccination mot covid-19 i regionen. Att vaccinera sig är gratis och frivilligt.

Vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten om vaccination Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att vaccinera de som bor på särskilda boenden i kommunen och de som har hemsjukvård.

Kommunen har en beredskap i händelse av allmän smittspridning och utgår från framtagna planer och rutiner. Stenungsunds kommun samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har sammanställt flera frågor och svar viruset. Informationen finns även på engelska.
Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa informationsnumret dygnet runt.

Läs samlad information från aktuella myndigheter via Krisinformation.se
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läs information från Smittskydd Västra Götaland
Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Om du behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Om du känner oro för coronaviruset

Stödlista för psykisk hälsa i kristid är samlad information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats.

Information om resor till utlandet

Utrikesdepartementet har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i drabbade områden.
Läs mer hos Regeringen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad