Buss

Skolskjuts

Problem med beställning av skolbusskort

Det har blivit ett fel när kommunen beställde busskort till eleverna för läsår 21/22. Har ni inte fått något busskort så var snälla och maila till skolskjuts@stenungsund.se omgående så får kommunen titta på vad kommunen kan göra för att rätta till detta.

Anmälan om skolskjuts, grundskolan

Anmälan om skolskjuts görs läsårsvis. För alla elever ska skriftlig anmälan om skolskjuts göras, dels inför skolstart, dels när förhållandena ändras, till exempel vid flytt eller byte av skola.

Förutsättningar för att beviljas skolskjuts är att man har längre än:

  • 2 km till skolan om man går i årskurs F-3.
  • 3 km till skolan om man går i årskurs 4-6.
  • 5 km till skolan om man går i årskurs 7-9.

Anmälan direkt på hemsidan

Anmälan om skolskjuts med buss via hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan via blankett

Anmälan skolskjuts, buss Pdf, 210.1 kB.

Anmälan av skolskjuts med taxi görs på blankett:

Anmälan skolskjuts taxi Pdf, 111.1 kB.

Skolskjuts för gymnasieskolans elever

Vid frågor kring skolskjuts för gymnasieskolans elever, vänd er direkt till Nösnäsgymnasiet. Detta gäller alla gymnasieelever, även de som inte går på Nösnäsgymnasiet.

Läs mer på Nösnäsgymnasiets hemsida:

Skolskjuts Nösnäsgymnasiet

Linjer som trafikerar våra skolor

Skollinjer: 902, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 och 949.

Linjetrafik: 319, 331, 332, 333, 334, 336, 337 och SNU.

De är sökbara på Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats.

Föräldraansvar

Föräldrarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. För att eleven skall känna sig säker rekommenderar kommunen att ni lär barnen namnet på den hållplats de skall stiga av på. Är det svårt att komma ihåg, lägg en lapp i väskan för eleven. En annan trygghet för eleven är att följa eleven till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

​Regler för bältesanvändning

Alla resenärer som är äldre än tre år måste använda bälten när de finns. Resenärerna ansvarar själva för att de har bälte på sig, förutom när det gäller barn som är äldre än 3 år och under 15 år - då är föraren ansvarig. Eftersom det är omöjligt att se om varje barn i en stor buss verkligen har bältet på sig är lagen formulerad så här: "föraren ska göra vad som är möjligt för att se till att barnen färdas fastsatta, dock att kravet måste anpassas till omständigheterna i det särskilda fallet." Vi ber er föräldrar informera era barn om att de ska sätta på sig bältet när de åker buss.

Växelvis boende

En elev som bor växelvis på två olika ställen, där de båda adresserna ligger inom kommungränsen har rätt till skolskjuts, om något av boendena ligger så pass långt ifrån skolan som krävs för att man ska bli berättigad skolskjuts. Bor däremot elev hälften av tiden utanför kommungränsen har kommunen inget ansvar att ordna med skolskjuts från denna adress.

Busskort

Ta väl hand om ditt skolkort! Skolkortet är en värdehandling. Förlorar du kortet kontaktar ni skolans expedition och de beställer ett nytt till er (kostnadsfritt på grundskolan). Ni får även på skolan ett ersättningskort (papperskort) som ni kan använda innan ert nya plastkort kommer. Giltigt färdbevis måste visas upp på bussarna.

Busskortet gäller helgfri måndag till fredag klockan 4.00-19.00. Kortet kan även gälla vid helgfria lovdagar under terminstid (ej jullov eller sommarlov). Håll koll via Västtrafiks reseplanerare, där ser ni alla linjer i kommunen och vilka tider de går. 

Läsårskort

Läsårskorten gäller aktuellt läsår och från mitten av augusti fram till 15 september nästkommande läsår. Information finns på Västtrafiks hemsida. Det gör att det är bra att hålla reda på skolkortet under sommaren för att kunna ta sig till och från skolan i början av teminen.

Giltiga färdbevis måste visas vid färd på bussarna

Elever har rätt att åka med bussen till skolan om de inte har med giltligt färdbevis. Eleven måste under dagen ordna ett busskort/ersättningskort för att kunna åka hem med giltligt färdbevis. Kontakta expeditionen på skolan för att få hjälp med giltligt färdbevis.

Vilken buss som trafikerar er skolväg?

Använd reseplaneraren på Västtrafiks hemsida. Skriv in er adress och skolan ni skall till. Då kommer det upp vilken/vilka bussar som åker just er väg.

Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats.

Undervisning på annan skola

Ni som under läsåret läser vissa ämnen på en högstadieskola eller annan skola och inte har busskort till och från skolan i vanliga fall. Ni får ett "tankat" busskort (ett kort med samma värde som det kostar att åka fram och tillbaka till skolan en dag i veckan) Dessa kort behöver ni inte anmäla behov om, de kommer att finnas på skolan innan behovet finns. Dessa kort ska lämnas åter till skolan vid läsårets slut.

Kontakt

Skolskjutssamordnare

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
skolskjuts@stenungsund.se

Om ni har glömt något på bussen

  • Skollinjer och lokaltrafik: 0303-21 49 50, vardagar klockan 9-16.
  • SNU: 0303-674 50, vardagar klockan 7.30-16.00.
  • Linje 319: 0303-25 23 40, vardagar klockan 9-16.

Kontakta buss

Om du behöver ha kontakt med bussen under färd, ring 0771-41 43 00 så blir du kopplad till rätt person.

Senast uppdaterad