Stenungsunds kommunvapen
Buss

Skolskjuts

_____________________________________________________________________________

Anmälan om skolskjuts, görs läsårsvis

För alla elever skall skriftlig anmälan om skolskjuts göras, dels inför skolstart, dels när förhållandena ändras, till exempel vid flytt eller byte av skola. Inför nästa läsår görs anmälan senast 1 april. Du kan anmäla direkt på hemsidan via länk nedan eller via blanketter. Det finns en anmälan för skolskjuts buss, och en anmälan för skolskjuts taxi (den sista görs alltid via blankett, ej direkt på hemsidan). Gör er anmälan så fullständig som möjligt.

Undrar ni över något så ring oss gärna.

Information gällande gymnasieelever se längre ner på sidan.

Anmälan direkt på hemsidan:

Anmälan om skolskjuts med buss via hemsidanlänk till annan webbplats

Anmälan av skolskjuts med taxi görs på blankett och den finner ni under rubriken Blanketter.

Om du behöver ha kontakt med bussen under färd, ring 0771-41 43 00 så blir du kopplad till rätt person.

__________________________________________________________

Linjer som trafikerar våra skolor:

Skollinjer: 902, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 och 949.

Linjetrafik: 319, 331, 332, 333, 334, 336, 337 och SNU.

De är sökbara på Västtrafiks hemsida. På hemsidan får ni fram vart bussarna går och vilka tider de går.

________________________________________________________________

Om ni har glömt något på bussen ring:

Hittegods 0303-21 49 50. Öppet Måndag - Fredag 09-16

Gäller det SNU, ring 0303 – 674 50 mellan 07:30-16

Gäller det Linje 319, ring 0303-25 23 40 mellan 9-16

_________________________________________________________________

Viktig info!

Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena , funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet (Skollagen 4 kap 7 §). För elever som bor långt från skolan ordnas skolskjuts, antingen genom kollektivtrafiken eller på annat lämpligt sätt.

Om man väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar, får man läsårskort om det är så att man skulle ha fått det till den skola man egentligen tillhör om kriterierna (avstånd mm) är uppfyllda till den skolan man väljer.

Skolskjuts för gymnasieskolans elever

Vid frågor kring skolskjuts för gymnasieskolans elever, vänd er direkt till Nösnäsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta gäller alla gymnasieelever, även de som inte går på Nösnäsgymnasiet.

Föräldraansvar

Föräldrarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

​Regler för bältesanvändning

Alla resenärer som är äldre än tre år måste använda bälten när de finns. Resenärerna ansvarar själva för att de har bälte på sig, förutom när det gäller barn som är äldre än 3 år och under 15 år - då är föraren ansvarig. Eftersom det är omöjligt att se om varje barn i en stor buss verkligen har bältet på sig är lagen formulerad så här: föraren skall göra vad som är möjligt för att se till att barnen färdas fastsatta, dock att kravet måste anpassas till omständigheterna i det särskilda fallet. Vi ber er föräldrar informera era barn om att de skall sätta på sig bältet när de åker buss.

Växelvis boende

En elev, vars föräldrar bor på olika adresser, har rätt till skjuts även till den förälder han/hon inte är skriven hos, om det rör sig om växelvis boende med halva tiden hos vardera föräldern. Om den förälder som eleven inte är skriven hos bor i en annan kommun, får eleven färdbevis som gäller inom Stenungsunds kommungräns.

Nya rutiner finns och började gälla 2015-08-20, se under Dokument

Sammanfattning av ändringen:

Kommunens skolskjutsbestämmelser har setts över och reviderats utifrån förändrad lagstiftning samt i syfte att tydliggöra villkoren för rätten till skolskjuts och kommunens handläggningsprocess gällande skolskjuts. De huvudsakliga förändringarna:

  • när ansökan om skolskjuts ska göras
  • förtydligande av vilka förutsättningar som ska gälla vid växelvis boende,
  • avståndskravet för elever i årskurs 4-9 ändras från 5 km till 3 km vilket innebär att de får samma avståndskrav för rätt till skolskjuts som elever i årskurs 4-6
  • särskild skolskjuts på grund av lång väntetid, skolskjuts
  • vid extraordinära omständigheter,
  • förtydligande kring att elever vid fristående skolor utanför Stenungsunds kommun inte har rätt till skolskjuts,
  • vad som gäller vid förändrade förhållanden, när skolskjuts med tilläggsskjuts (taxi) kan beviljas,
  • skolskjuts för elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola samt förtydligande av att rektor fattar samtliga beslut om skolskjuts. Bestämmelserna kommer att ändra benämning till Rutiner för skolskjuts i Stenungsunds kommun.

Busskort

Busskortet gäller helgfri måndag till fredag 04:00-19:00. Kortet gäller även vid helgfria lovdagar under terminstid (ej jullov eller sommarlov).  

Dessa datum gäller kortet: 2018-08-10 till 2018-12-23 och 2019-01-07 till 2019-06-18 samt 2019-08-10 till 2019-09-15. Så ha koll på kortet över sommaren så kan man åka på det tills det nya kommer på höstterminen 2019.

Ta väl hand om ditt skolkort! Skolkortet är en värdehandling. Förlorar du kortet kontaktar ni skolans expedition och de beställer ett nytt till er (kostnadsfritt på grundskolan). Ni får även på skolan ett ersättningskort (papperskort) som ni kan använda innan ert nya plastkort kommer. Giltigt färdbevis måste visas upp på bussarna.

Elever har rätt att åka med bussen till skolan och under dagen ordna ett busskort/ ersättningskort och åka hem på dessa. Återigen, giltiga färdbevis måste visas vid färd på bussarna.

Undrar ni vilken buss som trafikerar er skolväg? Använd reseplaneraren på Västtrafiks hemsida. Skriv in er adress och skolan ni skall till. Då kommer det upp vilken/vilka bussar som åker just er väg.

Har ni inte anmält behovet så går det bra att anmäla nedan.

Ni som under läsåret 18/19 läser vissa ämnen på en högstadieskola eller annan skola och inte har busskort till och från skolan i vanliga fall. Ni får ett "tankat" busskort (ett kort med samma värde som det kostar att åka fram och tillbaka till skolan en dag i veckan) Dessa kort behöver ni inte anmäla behov om, de kommer att finnas på skolan innan behovet finns. Dessa kort skall lämnas åter till skolan vid läsårets slut.

Kontakt

Skolskjutssamordnare

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
skolskjuts@stenungsund.se


Senast uppdaterad 2019-03-19