Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Busskort

Om du har lång väg till skolan kan du få busskort för dina resor. Det är din folkbokföringsadress som används som utgångspunkt vid bedömningen. Har du växelvis boende kan du bara få busskort till adressen du är folkbokförd på. Det är den kommun där du är folkbokförd du ska vända dig till för att få ditt busskort.

Har jag rätt till busskort?

Du har rätt till busskort

  • Om du har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen och studerar på heltid
  • När vägen hemifrån till skolan är minst 6 kilometer
  • Till och med vårterminen det år du fyller 20
  • Om du inte har sökt inackorderingstillägg

Hur får jag tag på mitt busskort?

Går du på Nösnäsgymnasiet får du busskortet första skoldagen.

Du som är folkbokförd i Stenungsunds kommun och ska gå på gymnasieskola i annan kommun hämtar ditt skolbusskort på Nösnäsgymnasiet i vårt servicecenter. Inför varje nytt läsår publiceras när busskorten är möjliga att hämta ut i Servicenter.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt busskort?

Om ditt kort försvinner får du betala 200:- för ett nytt kort. Var rädd om ditt busskort, det är en värdehandling! Om du är över 20 år gäller inte detta då får du bekosta ditt busskort själv, då du har ett högre studiestöd.

Här beställer du nytt busskort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag om jag flyttat eller slutat?

Om du ändrar bostadsadress måste du anmäla detta till administrationen. Avbryter du dina studier ska du återlämna kortet till skolan för att inte bli återbetalningsskyldig.

Ditt busskort

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad