Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Modersmålsundervisning

Modersmål på gymnasiet kan du läsa som Individuellt val, Utökad studiekurs eller byta ut mot Moderna språk

Individuellt val är ett obligatoriskt val på totalt 200 poäng och som väljs med 100 poäng till år 2 och 100 poäng till år 3. Du kan starta i år 1 med att läsa Modersmål och längre fram i utbildningen välja om du ska tillgodoräkna dig det som Individuellt val, eller välja helt andra kurser som Individuellt val. Det kan innebära att du läser mer poäng än de obligatoriska 2500 poängen som alla program består av och då läser du Utökad studiekurs.

Du som väljer ett program där Moderna språk är obligatoriskt (EK, NA och SA) kan, om du känner att det blir tufft, välja att läsa Modersmål i stället. Du byter då ut Moderna språk mot Modersmål.

Prata med din studie- och yrkesvägledare på grundskolan för att få en bra bild av vad de olika alternativen innebär och hur du ska gå till väga.

För att få läsa Modersmål ska du/ni prata språket aktivt i hemmet och du ska också fylla i en ansökningsblankett. Bedömning görs därefter av modersmålslärare för att se om du är behörig. 

Ansökan görs inför varje nytt läsår. 

Till ansökan för modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.
 

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad