Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Anpassad gymnasieskola

På Nösnäsgymnasiet erbjuder vi dig som varit integrerad i grundskoleklass en möjlighet att fortsätta följa samma upplägg även på gymnasiet. På de flesta av våra program samläser du med en gymnasieklass på ett nationellt program!

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Undervisningstiden är 3600 timmar fördelat på fyra år. Stor del av utbildningen genomförs som APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Program

Arbetssätt

På Nösnäsgymnasiet erbjuder vi dig som varit integrerad i grundskoleklass en möjlighet att fortsätta följa samma upplägg även på gymnasiet!

När du samläser med en gymnasieklass på ett gymnasieprogram gör du de programgemensamma kurserna (de kurser som inriktningen du valt rör tex vård, bygg osv) tillsammans med gymnasieklassen. Du ingår då i en större klass men ofta finns extra personal med i gruppen som stöd. De gymnasiegemensamma kurserna tex matte, svenska, engelska gör du tillsammans med andra elever på Anpassad gymnasieskola. Här sker undervisningen i små grupper och du får mycket stöd och hjälp

Om du väljer ett lärlingsprogram är du tre dagar i veckan på en lärlingsplats med stöd av en handledare och får regelbundna besök av din lärare. Väljer du Programmet för handel -och administration är du till exempel i en butik eller liknande.

Lärare och handledare ser till att du jobbar med de moment som ingår i kurserna för din programinriktning. Två dagar i veckan är skolförlagda och du läser då gymnasiegemensamma ämnen (svenska, matte mm) tillsammans med andra elever på anpassat gymnasium.

Studie- och yrkesvägledning

Studie-och yrkesvägledning sker löpande genom elevens studietid och integreras i undervisningen. Den ska bidra till att ge eleven kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie-och yrkesval. Arbetet ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt.

Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper. Eleven ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha. Eleven har viss kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete. Eleven är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.

Läs mer om hur Stenungsunds kommun jobbar med studie- och yrkesvägledning. (pdf) Pdf, 544.3 kB.

Ämnen och kurser

Besök gärna skolverket för att läsa mer om de ämnen och kurser som kommer att ingå i de olika programmen:

Skolverket Anpassad gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad