Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Vård- och omsorgsprogrammet

Är du intresserad av människor och vill lära dig mer om medicin, omvårdnad, hälsa och psykologi?

Fullt av möjligheter

Livet efter studiern aär full av möjligheter! Du kan välja att börja jobba direkt inom områden som hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsnedsättning eller psykiatri. Om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå så har du även möjligheter att söka dig vidare till universitet eller högskola.

Samarbeten och möjligheter

Vård- och omsorgscollage är ett samarbete mellan skolan och arbetsgivare. Därmed kvalitetssäkras utbildningen. Du får den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig ännu mer attraktiv!

Fån Juli 2023 så blir Undersköterska en skyddad yrkestitel. Nya vård- och omsorgsprogrammet är utformat för att ge dig rätt kompetens.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Poängplan Vård och omsorgsprogrammet Pdf, 92.7 kB.

Länkar

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad