Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Elevinflytande

Elevinflytande betyder att du som elev har möjlighet att påverka och komma med förslag på förändringar. Vi har många olika forum där du kan göra din röst hörd.

Klassrådet

Vid Klassrådet kan du som elev föra fram dina frågor eller synpunkter. Här planerar vi för kommande händelser som prov, redovisningar, studiebesök och andra aktiviteter på skolan.

Programrådet

Programrådet som består av lärare och elever, arbetar med pedagogiska frågor som rör just ditt program. Här väljs också två elever som skall representera programmet vid elevkårens möten.

Elevkåren

Vi för elevernas talan på många viktiga möten på skolan och här har du som elev stor möjlighet att påverka. Vi har också ett elevskyddsombud som driver elevernas arbetsmiljöfrågor.

Lokala/regionala programråd

För att utbildningen skall bli väl anpassad till arbetslivets krav har alla yrkesförberedande program ett programråd där även elever ingår.

Kontakta elevkåren

Elevkåren hittar du på B-plan inne i biblioteket. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 
Här hittar du kontaktuppgifter till elevkåren.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad