Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Studie- och yrkesvägledning

Under dina tre år här på Nösnäsgymnasiet finns vi studie- och yrkesvägledare med uppgift att bland annat lotsa dig genom alla de val du ska göra under gymnasietiden, val som kommer att påverka dina fortsatta studier och yrkesliv.

Vi besöker klasserna med olika informationsteman och du kan också söka upp oss för att ställa frågor och boka enskilda vägledningssamtal. Vi har ett nära samarbete med elevhälsan där kuratorer, sköterskor, skolpsykolog, skolläkare, speciallärare och specialpedagog ingår.

Vägledning

Vägledning är en processinriktad verksamhet med målsättning att ge individen ökad kunskap inför valet av vägar inför fortsatta studier och yrkesliv. Genom olika metoder, där vägledningssamtalet är centralt, ge individen de verktyg som krävs för ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar och stimulera till eget ansvarstagande och beslutsfattande.

Information

Här följer exempel på olika informationsteman som vi erbjuder dig:

  • inriktningsval
  • individuellt val
  • ansökan till vidare studier, som högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och vuxenutbildning
  • behörighet och urval
  • studieekonomi
  • söka jobb

Studiefinansiering

Under gymnasietiden, upp till och med 19 år, får du studiehjälp och därefter får du söka studiemedel. Läs mer på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

När du börjat på Nösnäsgymnasiet finner du mer information på Its Learning i SYV kursrummet.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare.

Studie-och yrkesvägledning sker löpande genom elevens studietid och integreras i undervisningen. Den ska bidra till att ge eleven kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie-och yrkesval. Arbetet ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt.

Läroplanen säger att skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom, förmåga till studieplanering och medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper. Att eleven ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha. Har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder. Varje elev är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.

Länkar till externa webbsidor med information kring studier och yrke

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad