Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Ansökan

Vem kan söka till gymnasiet?

Du måste vara behörig för att bli antagen till ett nationellt program. Du får vara högst 19 år det år du söker och du får inte ha en avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare.

För yrkesprogrammen krävs att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen (totalt åtta).

För de högskoleförberedande programmen krävs betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare nio ämnen (totalt tolv).

För det ekonomiska- och samhällsvetenskapliga programmet ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

För det naturvetenskapliga- och tekniska programmet ska tre av de nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För elever med annat modersmål ska det finnas möjlighet att få dispens från kravet i engelska om det bedöms att eleven klarar sökt utbildning.

Vad händer om jag inte är behörig?

Om du inte är behörig till ett nationellt program finns Introduktionsprogrammen med olika alternativ. Här kan du förbereda dig inför studier på ett nationellt program.

Kommer alla in?

De flesta kommer in på sitt förstahandsval men om det är fler sökande än det finns platser uppstår konkurrens och då är det ditt vårterminsbetyg/poäng från år 9 som avgör om du kommer in eller inte.

För att öka möjligheten att bli antagen ska du se till att ha mer än ett val. Blir du antagen på något av dina lägre val (andra, tredje osv) står du automatiskt kvar som reserv på dina högre val. Reservantagningen pågår till i början av september.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad