Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Lärlingsutbildningar

Utbildningen ger dig stor chans till jobb direkt efter studenten och möjlighet att läsa kurser som ger dig behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Utbildningen innehåller samma kurser som motsvarande gymnasieprogram, men som lärling gör du dina yrkeskurser praktiskt på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Din handledare och yrkeslärare ger dig stöd och planerar ditt arbete tillsammans med dig. Tre dagar i veckan har du APL och två dagar läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori på skolan tillsammans med andra lärlingar.

För att du ska lyckas med din lärlingsutbildning behöver du ta eget ansvar för dina studier på din APL-plats och i skolan. Det är också viktigt att följa arbetsplatsens tider och regler.

Samarbete och erfarenhet

Nösnäsgymnasiet är en av de gymnasieskolor i Göteborgsregionen som haft lärlingsutbildning längst. Vi samarbetar med branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en attraktiv utbildning.

Yrkesläraren lär ut grunder och teori, följer upp din APL och sätter betyg på yrkeskurserna.

Handledaren på din APL-plats är yrkeserfaren och blir ditt stöd under din APL. Handledaren är ansvarig för uppföljning av dina praktiska arbetsuppgifter och erbjuds en handledarutbildning.

Samarbete ger framgång

Vi samarbetar med branschorganisationer, företag, externa utbildningsgivare och andra skolor för att våra elever skall få de kunskaper och förmågor som våra lokala företag behöver. Detta gör att det finns ett behov av våra elever på den lokala och globala arbetsmarknaden. Nu och i framtiden.

Vi samarbetar aktivt och är med och driver frågorna inom flera nätverk för att förbättra lärlingsutbildningen.

Viktigaste av allt är att vi är väldigt lyhörda på de företag där vi har våra elever. De företagen, tillsammans med våra elever, är med och formar elevernas utbildning.

All denna samverka gör att våra elever har de certifikat, utbildningsbevis och intyg som behövs för att de skall kunna verka från första dagen i de företag de anställs i efter utbildningen.

Som lärling på Nösnäs får du

  • 1000 kronor extra från CSN varje månad.
  • Kontakter och referenser inför arbetslivet.

Yrkesexamen och högskolebehörighet

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskola. Genom att välja till kurser för högskolebehörighet kan du även läsa vidare på högskola.

Programblad för Lärlingsutbildningar Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Program

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad