Stenungsunds kommunvapen
Husbackevattnet

Miljö och klimat

Frågor om miljö och klimat är något som berör oss alla. Påverkan på miljön och de förändringar i klimatet som det leder till, är en av de största utmaningarna vi står inför.

Hur vi agerar idag blir avgörande både för nuvarande och kommande generationer.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-11-04