Strandstädning

Nedskräpad strand

Varje år flyter flera hundra ton skräp i land längs bohuskusten. För att förbättra miljön för oss människor men kanske främst för alla våra vattenlevande varelser, fåglar och djur vid kustlinjen behövs gemensamma och frivilliga krafter för att städa och röja.

Kommunen arbetar med strandstädning både kortsiktigt med städinsatser och mer långsiktigt genom olika projekt.

Strandstädning av kuststräckan

Vi städar kommunens kuststräcka två gånger per år, från havet upp till 30 meter från vattnet. Det är oftast ferieanställda ungdomar som städar.

Städning av kommunala badstränder

På sommaren arbetar kommunen med att städa alla kommunala badplatser.

Via Strandstädarkartan, som är ett webbaserat kartverktyg, fyller du enkelt i ett formulär där du kan beskriva var du har städat eller var det behöver städas.

Strandstädarkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandstädarkartan finns också som app

I appen markerar du enkelt var det är städat eller var era sopsäckar är placerade så att de kan bli hämtade. Den underlättar också för alla som ser en strand eller vik som behöver städas att markera detta. Kommunen får då en signal om behovet och kan sätta in åtgärder.

Appen är kostnadsfri och finns att hämta på GooglePlay och AppStore. Den är framtagen av Västkuststiftelsen strandstädning (Ren Kust) i samarbete med Infracontrol.

När du använder Strandstädarkartan

Markera gärna den rena platsen med

  • Städat, eller
  • Hämtbehov om du inte kan ta med dig det samlade skräpet.

Sätt på GPS:en och kontrollera att det blir rätt plats, alternativt zooma in ordentligt på kartan manuellt. Glöm inte att ange hur många som deltog, hur många timmar och inte minst hur många säckar det blev.

Kommunen har placerat ut två påsholkar som är till för den som är ute och går och vill strandstäda. Ta en påse ur holken, städa din strandsträcka och släng sedan påsen i en papperskorg. Vid mycket skräp kan du anmäla hämtning av skräppåsarna via appen strandstädarkartan. Mer info finns på påsholkarna.

Holkarna finns utanför serviceutrymmena i gästhamnen samt vid hamnkontoret på Lilla Strandvägen 5.

Ta med dig en påse

Ta med dig en påse eller något annat att plocka i. Kommunen har också två påsholkar uppsatta. Ett par arbetshandskar kan också vara bra att ha.

Vad ska jag plocka upp?

I första hand är det all plast som behöver plockas bort – allt från små kapsyler och topspinnar till större föremål som dunkar och fisklådor upp till stora trålar. Om du hittar något som är för stort att ta med kan du markera det på strandstädarkartan. Markera gärna fynd av fiskredskap i Strandstädarkartan (på land) eller på GhostGuard (om det ligger i vattnet).

GhostGard Länk till annan webbplats.

Låt biologiskt material ligga kvar

Låt biologiskt material som tång och tångvallar ligga kvar. De är naturlig hemvist för olika djur och bidrar till biologisk mångfald. Finns det mycket plastbitar i en tångvall så försök att rensa bort det, även om det är lite pilligt. Låt även alla träföremål ligga kvar.

Farligt avfall

Var försiktig om du hittar vätskor. Titta och lukta försiktigt och vid misstanke om kemisk-teknisk produkt sätt på korken. Om du beställt upplockning av dina fynd, ställ då flaskan eller dunken bredvid säckarna. Häll aldrig ut misstänkta vätskor.

Misstänkt ammunition eller explosiva föremål

Försiktighet gäller också vid fynd av misstänkt ammunition eller explosiva föremål. Röd dem inte! Ligger föremålet på land – kontakta polisen på telefon 114 14, ligger det i vattnet kontakta kustbevakningen på telefon 077-670 70 00.

Marint skräp har på bara några årtionden blivit ett stort problem både ute till havs och längs våra kuster. Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och kommunerna har inte tillräckliga resurser att hålla den ren. Projektet är ett samarbete mellan Göteborg, Kungsbacka och Bohusläns tio kustkommuner.

Läs mer om projektet på Västkuststiftelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Logga Västkuststiftelsen

Vill din idrottsförening tjäna extra pengar kan ni göra en städinsats genom organisationen Städa Sverige. Kommunen sponsrar organisationen med pengar.

Besök Städa Sveriges webbplats för att läsa mer och anmäla intresse.'

Städa Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöstrateg

Maria Alm
0303-73 25 82
maria.alm@stenungsund.se

Senast uppdaterad