Nordvästsvenska Initiativet

Tre enade kommuner i ett gemensamt initiativ för bättre infrastruktur inom Stenungsund, Tjörn och Orust.

Vad är Nordvästsvenska Initiativet?

Tjörn, Orust och Stenungsund (STO-regionen) har idag en befolkning på 55 000 människor. Området erbjuder boenden för de som vill bosätta sig utanför en större stad för att få tillgång till natur och hav på ett sätt som ett storstadsboende inte kan erbjuda.

Kommunernas mål för regionen är ökning med närmare 10 000 till år 2030. Vi vill att fler ska kunna ta del av allt som STO-kommunerna erbjuder. För att vi ska nå vår fulla potential måste våra behov av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas.

Här finns både små och stora företag som, för att möta konkurrens och kunna växa, kräver en välutvecklad infrastruktur. I våra kommuner byggs det många nya bostäder. Problematiken kring trafiken och framförallt situationen på och runt Tjörnbron minskar inte, utan snarare ökar för varje år.

I en samverkan mellan kommunerna och det lokala näringslivet har vi gemensamt paketerat förslaget Nordvästsvenska Initiativet med kort- och långsiktiga förbättringsåtgärder för infrastrukturen i delregionen. Nordvästsvenska Initiativet tar hänsyn till kommunalt ansvar såväl som till frågeställningar som måste beslutas regionalt och nationellt.

Kontakt

Näringsliv

Medborgarservice
0303-73 00 00
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad