Företagsklimat i Stenungsunds kommun

Under 2021 och början av 2022 har det genomförts flera insatser för att förbättra företagsklimatet i Stenungsunds kommun och arbetet fortlöper.

Under 2021 lyfte sig Stenungsund kommun med hela 54 placeringar till plats 66 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet och blev därmed årets klättrare i Västra Götaland. I SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, Insikt 2020, blev kommunen årets klättrare i Göteborgsregionen.

I januari varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till utvalda företagare om vad de tycker om det lokala företagsklimatet. Stenungsunds kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra företagsklimatet på olika sätt. Här kan du läsa om några av de insatser som genomförts:

 • Ny näringslivsgrupp togs fram inom kommunen för hantering av bygglov från företagare
 • E-tjänster
  • E-tjänst för ansökan om bygglov
  • E-tjänst för intresseanmälan för direktupphandling
 • Du som företagare kan be om att boka tid med upphandlare. Genom mötet kan du få en introduktion till möjligheterna att delta i kommunens upphandlingar och ställa dina frågor.
 • Informationsmöte med tema upphandling genomfördes tillsammans med Företagarna Stenungsund & Tjörn
 • Flera företagsbesök genomfördes under året av kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande Linda-Maria Hermansson, oppositionsråd Maria Renfors, kommundirektör Kicki Nordberg och näringslivschef Jessica Waller.
 • Förbättrad kommunikation till företagare:
  • Webbsidan stenungsund.se/naringsliv är uppdaterad
  • Information via nyhetsbrevet för näringsliv
  • Information via Stenungsunds kommuns LinkedIn
 • Genomfört konferensen Formel Framtid tillsammans med Hållbar Kemi 2030. Läs mer: Konferens - Formel Framtid Länk till annan webbplats.
 • Kommunen har tillsatt en näringslivschef, Jessica Waller
 • Utbildning genomfördes om företagares villkor och förutsättningar för chefer och handläggare i samarbete med organisationen Företagarna Stenungsund & Tjörn
 • Frukostklubben arrangerades tillsammans med Företagarna Stenungsund & Tjörn samt ST-tidningen
 • Regelbundna dialogluncher tillsammans med ordförande i Företagarna Stenungsund & Tjörn
 • Regelbundna evenemangsmöten med Kultur och Fritid samt externa aktörer
 • Svenskt Näringsliv och Stenungsunds kommun bjöd in till ett lunchsamtal om företagsklimatet i kommunen
 • Påbörjat arbete med uppdatering av näringslivsstrategiska programmet
 • Nösnäsgymnasiet samverkar med näringslivet:
  • Ung Företagsamhet och samverkan med näringslivet är en stor och viktig del i Nösnäsgymnasiets verksamhet. Under 2021 startades cirka 40 företag på skolan. Som ett led i företagandet fick företagen pitcha sina affärsidéer inför en jury likt TV-programmet Draknästet. Juryn bestod av näringslivsrepresentanter från lokala företag och kommunen. 
  • Genom att flytta delar av utbildningarna på Nösnäsgymnasiet och Teknikcollege Stenungsund till lokaler på Hogias huvudkontor. Syftet är att skapat en naturlig mötesplats med professionen för både lärare och elever.
  • Under 2021 har samverkan mellan Nösnäsgymnasiet och kemiföretagen fortsatt inom flera projekt, bland annat med UF-företag. Dessutom har eleverna på teknikprogrammets årskurs 2 fått ta del av redovisningar av Chalmers kemiingenjörsstudenters lösningar på problem som formulerats av Göteborgsregionens kemiföretag varav ett flertal från Stenungsund.

– Varför är ett bra företagsklimat viktigt för Stenungsunds kommun?

Ett bra företagsklimat är viktigt för att Stenungsund ska kunna utvecklas som kommun, det måste finnas närhet till arbetstillfällen inom kommunen. Det gäller både små och stora företag, då alla är lika viktiga och ofta har man ett samarbete mellan företagen. Här gäller det att politiker och tjänstemän försöker att underlätta för nyetableringar samt hjälpa redan etablerade företag i de frågor som kommunen råder över. Det ska vara lätt att få hjälp av Stenungsunds kommun, säger kommunstyrelsens ordförande (S) Olof Lundberg.

Stenungsunds drygt 3000 företag och över 9900 anställda bidrar tillsammans med 2,7 miljarder i skatt. Utan företag, ingen välfärd! Ett bra näringslivsklimat där kommunens anställda och politiker anstränger sig för att förstå företagens behov och villkor både underlättar och möjliggör för företag att etablera, utveckla och expandera sina verksamheter i Stenungsund. Kompetens, effektivitet och ett gott bemötande ska känneteckna kommunens relationer till näringslivet, säger oppositionsråd (M) Maria Renfors.

Stenungsunds kommun är verkligen en utpräglad näringslivskommun med många verksamma och framgångsrika företag. Det innebär att vi har många arbetsplatser och vi är noden i en dynamisk arbetsmarknadsregion. Det ger i sin tur underlag för handel och service som gynnar alla boende i kommunen. Ett gott företagsklimat där företag och företagare trivs och verkar, är därför självklart mycket viktigt nu och för kommunens framtida samhällsutveckling, säger kommundirektör Kicki Nordberg.

Vi arbetar för att vara rådgivande och ge bra service, samtidigt som vi har ett myndighetsansvar, vilket är en viktig del i ett bra företagsklimat. Kan vi i Stenungsunds kommun underlätta för företagen i deras kontakt med oss, kan företagarna fokusera på att utveckla sina företag och anställa fler medarbetare. För mig är ett bra företagsklimat också ett kvitto på att företagen och kommunen jobbar tillsammans för att utveckla den fantastiska näringslivskommun som Stenungsund är idag, säger näringslivschef Jessica Waller.

Det är viktigt att kommunen har ett bra företagsklimat, då kommunen är beroende av att näringslivet lämnar anbud i kommunens annonserade upphandlingar. Upphandlingsenheten har initierat två e-tjänster för att skapa en möjlig kontaktväg för företagarna in till kommunen. E-tjänst nr 1 ”Boka en upphandlare” ger möjligheten för företagare att komma i kontakt med oss för att diskutera inköpsrelaterade frågeställningar. E-tjänst nr 2 ”Intresseanmälan för direktupphandlingar” syftar till att alla som är intresserade av att göra affärer med kommunen, om tillfälle ges, kan lämna sin intresseanmälan, säger upphandlingschef Andreas Söder.

Ett gott företagsklimat signalerar framtidstro och är en viktig värdemätare på kommunens utvecklingskraft. Företagen skapar jobb och sysselsättning vilket såklart är avgörande för möjligheten att finansiera välfärd och infrastruktur i vårt samhälle. Som kommun kan vi göra mycket för att bättra på företagsklimatet. Det kan handla om effektiv och transparent myndighetsutövning eller tillståndsgivning. Det är också viktigt att ha ett gott bemötande och en förståelse för näringslivets villkor, säger sektorchef samhällsbyggnad Daniel Jerling.

På Nösnäsgymnasiet är företagen med och kvalitetssäkrar innehållet i Teknikcollege så att det passar framtida behov och kompetens. Dessutom utvecklas entreprenörskap och företagsamhet hos elever och lärare i samarbetet kring Ung Företagsamhet. Målsättningen är att det ska gynna näringslivet och inspirera framtida medarbetare och entreprenörer. Ett bra företagsklimat minskar risken för utanförskap och främjar utbudet av arbetsträningsplatser och praktikplatser i kommunen vilket i sin tur möjliggör fler i sysselsättning, säger sektorchef utbildning Elisabeth Andreasson.

Senast uppdaterad