Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med tio läsår. I Stenungsund finns tio kommunala grundskolor med sammanlagt cirka 3 000 elever i åldern 6-16 år. För barn 6-9 år erbjuds fritidshemsverksamhet på alla skolor. För barn 10-12 år erbjuds öppen fritidsverksamhet.

Aktuell information

Aktuella scheman för samtliga skolor och klasser finner du nedan. Välj skola och klass i menyerna för att se önskat schema.

Aktuella scheman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Stenungsunds kommun använder sig utav lärplattformen Unikum. I Unikum förvarar kommunen sin dokumentation kring eleven och du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och måluppfyllelse.

Via Unikum skickar både mentor, rektor, verksamhetschef eller kommunens administration ut information som rör ditt barn eller dig som vårdnadshavare. Vi uppmanar dig som vårdnadshavare att logga in i Unikum och att alltid öppna meddelanden så att du inte missar viktig information.

Logga in på Unikum Länk till annan webbplats.

Skolornas placering i kommunen

Längst ner på sidan finns en karta som tar dig vidare till de olika skolornas sidor. Via Kartportalen kan du också hitta skolorna, samt övrig sökbar kommuninformation via karta:

Kartportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val av skola

Inför varje läsår placerar kommunen eleverna på den skola som eleven valt eller tilldelats plats på. Vill man välja en annan skola kan man ansöka om detta.

Information om hur du ansöker om plats eller byte av skola

Karta över Stenungsunds grundskolor Ekenässkolan F-6 Ucklumskolan F-6 Kyrkenorumskolan F-6 Kopperskolan F-6 Kristinedalskolan F-9 Stenungskolan 7-9 Stora Högaskolan F-9 Jörlandaskolan F-6 Hallerna förskola/skola F-3 Spekerödskolan F-6

Kontakt

Verksamhetschef Grundskola

Marie Wrethander
0303-73 27 24
marie.wrethander@stenungsund.se

Senast uppdaterad