Önska skola

Alla barn som är bosatta i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. 

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste meddela kommunen om du får en plats på en fristående eller annans kommuns skola.

Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen har en skolplacering.

Inför skolbyte

 • Önskemål om skolbyte är möjligt att lämna in till kommunen när ni önskar.
 • Inkomna önskemål kommer att handläggas under vecka 32 och därefter löpande var tredje vecka.
 • Skolplacering görs efter överenskommelse med mottagande skola.
 • Inlämnat önskemål om skolbyte innebär ett skarpt byte. Det betyder att önskemålet om skolbyte är bindande och att placering vid en ny skola inte kan ångras. Det är inte möjligt att tacka nej till en ny skolplacering efter önskemål om skolbyte.
 • Skolplatsen på avlämnande skola försvinner med automatik när ni får plast på en ny skola
 • Placering vid en ny skola efter önskemål om skolbyte sker i mån av ledig plats på den önskade skolan. Är det fler elever som önskar samma skola än vad det finns lediga platser är det kommunens riktlinjer för skolplacering som avgör vilken elev som får platsen.

Önskemålet måste vara komplett

Önskemålet om skolbyte måste vara komplett för att kunna godtas när kommunen handlägger inkomna önskemål.

Om två vårdnadshavare finns ska båda godkänna

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna önskemålet om skolbyte för att det ska gälla.

Beslut om skolplacering

 • Beslut om skolplacering efter önskat skolbyte kommer att delges i ett e-postmeddelande via e-tjänsten. Har önskemål om skolbyte skett via blankett kommer beslutet skickas till angiven folkbokföringsadress. Det är också möjligt att logga in i e-tjänsten och se beslutet.
 • Vid avslag på önskemål om skolbyte behålls platsen på nuvarande skola. Nytt önskemål om skolbyte kan lämnas in igen och hanteras enligt tidsangivelse ovan.

Ny skolplacering kan påverka skolskjuts

Ny skolplacering kan ge konsekvenser vad det gäller skolskjuts. Skolskjuts beviljas från barnets folkbokföringsadress till den skola som ligger närmast hemmet. Placering vid en annan skola kan innebära att skolskjuts inte beviljas, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.


Vid inflyttning till eller flytt inom kommunen eller byte från fristående skola till en kommunal skola gör du önskemål om skolplacering här.

 • Det är möjligt att önska tre skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån angivet önskemål. Om det inte finns plats på någon av de önskade skolorna placeras barnet på den skola som har plats och ligger närmast hemmet.
 • Om barnet ännu inte är folkbokfört i kommunen behövs ett köpekontrakt eller hyreskontrakt, ändring till folkbokföringsregistret eller dylikt bifogas där inflyttningsdatum samt adress framgår.
 • Anmälningar hanteras löpande.

Lämna in önskemål i god tid

Lämna in önskemål om skolplacering i så god tid som möjligt vid inflyttning till eller flytt inom kommunen, så att skolplacering av barnet inte fördröjs och barnet kan börja i sin nya skola i samband med flytten. Om ett önskemål om skolplacering inte lämnas in kommer kommunen att erbjuda ditt barn plats på en skola nära hemmet.

Ungefär två-fyra veckor innan önskad skolstart lämnas besked om skolplacering. Det är under förutsättning att önskemålet lämnats i god tid innan skolstarten och att ansökan är komplett.

Ny skolplacering kan påverka skolskjuts

Ny skolplacering kan ge konsekvenser vad det gäller skolskjuts. Skolskjuts beviljas från barnets folkbokföringsadress till den skola som ligger närmast hemmet. Placering vid en annan skola kan innebära att skolskjuts inte beviljas, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig anmäla detta.

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Senast uppdaterad