Önska skola

Alla barn som är folkbokförda i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

E-tjänst för Ansökan om plats/byte till kommunal skola i Stenungsund Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

 • Anmälningarna handläggs löpande
 • Alla anmälningar om skolplats behöver vara undertecknade av bägge vårdnadshavarna.
 • Du får svar på anmälan så snart det är möjligt, omkring 3-4 veckor efter att anmälan handläggs.
 • Får ni er önskade plats så tas elevens tidigare placering bort med automatik från samma datum eleven börjar på den nya skolan.
 • Om du inte får den plats du sökt behåller du din tidigare skolplacering och får ansöka på nytt så ofta ni önskar

Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola som ligger närmast hemmet. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.

Har du barn som hösten 2023 ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 i Stenungsund kommun, då kan du önska skola i kommunens e-tjänst mellan 2022-11-15 och 2022-12-15.

Kommunen behandlar alla önskemål enligt kommunens riktlinjer. Ibland kan vi inte uppfylla allas önskemål. Alla barn i Stenungsund kommun kommer få en skolplats inom kommunen.

Önska skola på minaskolval.se/stenungsund Länk till annan webbplats.

Inget barn tillhör geografiskt någon skola utan alla vårdnadshavare behöver lämna ett önskemål av skola för sitt barn. Om du som vårdnadshavare väljer att inte önska skola tyder kommunen det som att du inte önskar någon specifik skola i kommunen och ditt barn kommer att placeras i en skola utifrån kommunens regelverk. Önskemålet lämnas via kommunens hemsida och måste signeras av vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare måste båda signera samma dokument. Sker inte signering av båda vårdnadshavarna kommer önskemålet inte att registreras.

Alla skolor har ett beslutat antal platser per årskurs, vilket innebär att en årskurs på en skola kan bli full. Vi rekommenderar dig därför att lämna önskemål om skolor även i andra och tredje hand.

I de fall det blir konkurrens om skolplatser räknar kommunen ut alla elevers relativa närhet till de skolor som är möjliga att placeras på. Alla kommer att få en plats på en skola inom kommunen.

För att säkerställa att kommunen mäter lika för alla elever, använder kommunen ett mätinstrument som mäter kommunens gång- och cykelvägar och bilvägar. Det gör att det kan skilja mot andra verktyg som mäter avstånd, till exempel Google maps.
Läs mer om relativa närhetsprincipen i kommunens riktlinjer för skolplacering Pdf, 290.2 kB..

Hur görs placeringarna?

Placering sker i enlighet med kommunens skolvalsrutiner:
I första hand beaktas vårdnadshavares önskemål av skola. Finns det inte tillräckligt med platser på den aktuella skolan så tittar handläggare på följande kriterier:

 1. särskilda skäl, lämnas av Barn och Elevhälsan
 2. relativ närhet
 3. absolut närhet
 4. syskonförtur (årskurs F-6)
 5. lottning

Vid tillfällen då det inte går att uppfylla vårdnadshavares önskemål beror det på något av följande:

 • Att den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
 • Att den önskade placeringen medför att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
 • Att det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

När alla önskemål är inkomna och kompletta gör kommunen placeringarna och du får besked under våren. Om du anser att kommunen felaktigt inte tillgodosett önskemål om skolplacering kan kommunens beslut överklagas. Möjlighet finns också att göra ett skolbyte senare i vår, mer information om skolbyte kommer under våren.

Skola i din närhet


Kommunen anser att en skola i elevens närhet är:

 • För elever i årskurs F-3: en skola inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4–6: en skola inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7–9: en skola inom 5 kilometer från hemmet.

Om ditt barn inte har en skola i sin närhet så finns det alltid en skola i kommunen där barnet är garanterad en plats. Det innebär att barnet har rätt till skolskjuts till den skolan.

Skolskjuts till vald skola


Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola som ligger närmast hemmet. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om barnet eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och anvisad skola.

Mer information om skolskjuts i kommunen.

Stenungskolan blir Hallernaskolan 7-9 2023

Till läsåret 2023/2024 kommer vi ha en ny skola i kommunen, Hallernaskolan 7–9. Det innebär att Stenungskolan stängs och eleverna kommer att flytta till Hallernaskolan. Elever i årskurs 8 och 9 läsåret 2023/2024 får alltså byta skola från Stenungskolan till Hallernaskolan 7–9.

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta din förskola, skola eller kommunens centrala skolhandläggare.

Vid flytt till kommunen och flytt inom kommunen gäller:

 • Du som ska flytta till/inom kommunen och önskar en skolplats skickar din ansökan tidigast 90 dagar före önskad skolstart.
 • Du behöver styrka att du ska flytta genom att visa exempelvis hyres- eller köpekontrakt.
 • Ansökningarna mottages, hanteras löpande. Om skolplacering inte kan göras på någon av de önskade skolorna placeras ditt barn på närmaste kommunala skola där plats finns.

Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola som ligger närmast hemmet. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.

Ansök om skola vid inflytt till kommunen eller flytt inom kommunen Länk till annan webbplats.

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig anmäla detta.

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats.

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Blankett - Ansökan om skolplats Pdf, 478.1 kB.

Senast uppdaterad