Förskoleklass

Nya ändringar i skollagen för förskoleklass: Skolplikten inträder höstterminen det kalender där barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalender då barnet fyller sju år.

Tillägg i skollagens 7:e kapitel

Här kan du läsa de tillägg som gjorts i skollagen och som innebär att skolplikten nu inträder och är obligatorisk då barnet fyller sex år.


Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot enligt 5, 6 eller 7§, om inte skolplikten fullgörs på något annat sätt enligt bestämmelserna i 24 kap.


Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Överlämning mellan förskola/pedagogisk omsorg och förskoleklass

19 november 2013 togs planen för kommunövergripande riktlinjer i ledningsgruppen för Barn och utbildning. Redan vårterminens överlämningar mellan förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass/fritidshem kommer att utgå ifrån denna plan.
Här nedan kan du hitta planen, antingen i PDF format eller som en iBook, du kan också ladda ner överlämnandedokumentet på organisationsnivå.
iBooks formatet kan du läsa på en iPad eller en Macdator med operativsystemet Mavericks. Väljer du detta format får du planen komplett.
PDF formatet kan du läsa på vilket verktyg som helst. Väljer du detta format får du en något förenklad plan.

Plan för överlämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem

Föräldrar som arbetar eller studerar och har barn i åldern 6-12 år erbjuds omsorg i form av fritidshem. Denna omsorgsform erbjuds då det finns ett omsorgsbehov före och/eller efter skolan. För den utökade omsorgstiden betalas avgift enligt maxtaxan. Fritidshemmen finns på alla grundskolor som har årskurser från förskoleklass och uppåt. Barnen får plats på fritidshem som finns på den egna skolan.

Du ansöker om plats vid fritidshem för ditt barn via vår förskoleadministration. Mer information hittar du på denna sida:

Fritidshem

Kontakt

Verksamhetschef Grundskola

Marie Wrethander
0303-73 27 24
marie.wrethander@stenungsund.se

Senast uppdaterad