Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Måltid

Kommunens måltidsverksamhet lagar mat till förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg.

Grundskola

Beställning av mat för elever i grundskolan (årskurs 7-9) som har distansundervisning.

  • Maten kan hämtas dagligen på valfri grundskola i kommunen med undantag för Kopperskolan.
  • Beställningen för nästkommande vecka är öppen till klockan 13.00 på fredagen.
  • Maten som hämtas följer inte den ordinarie matsedeln.
  • Matportionen levereras kall och värms upp hemma.

Lunch för grundskoleelever beställs här:

Beställning av lunch för avhämtning (grundskola)länk till annan webbplats

Gymnasiet

Elever som går på gymnasiet gör sina beställningar via It’s Learning.

Vid frågor

Om du har specifika frågor om skolmaten och beställningarna så kan du kontakta:

Maria Höghäll, enhetschef Servicefunktionen Måltid
Maria.hoghall@stenungsund.se

Björn Maderner, enhetschef Servicefunktionen Måltid
Bjorn.maderner@stenungsund.se

Här hittar du menyerna till våra förskolor, skolor och äldreboenden. Avvikelser från menyerna kan förekomma, de aviseras då lokalt.

Förskola

Grundskola

Nösnäsgymnasiet

Äldreboenden - Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården

Vi önskar er alla en smaklig måltid!

Nya rutiner för specialkost höstterminen 2020

I Stenungsund kommun har ett politiskt beslut fattats som ger oss möjligheten att begära in utlåtande, utdrag ur journal eller motsvarande från läkare, sjuksköterska eller dietist vid ansökan om specialkost där allergi anges som skäl. Ett utlåtande är kostnadsfritt till skillnad från ett läkarintyg. Under våren har även nya nationella rekommendationer gällande specialkost och anpassade måltider kommit ut.

Med anledning av detta har Funktion Service tagit fram ett nytt dokument för ansökan om specialkost som det är viktigt att du som förälder/elev lämnar in. Specialkostansökan hittar du nedan. Ansökan tillsammans med utlåtande ska lämnas in årligen eller vid förändringar (undantaget Celiaki som endast behöver lämnas in en gång). Har ingen förändring skett kan ett tidigare utlåtande bifogas till ansökan. Vi behöver få in din ansökan och eventuellt utlåtande i god tid inför höstterminen, eller inför att ditt barn ska börja förskola i Stenungsunds kommun, för att ha möjlighet att tillhandahålla specialkost till ditt barn/elev.

Vid eventuella frågor angående ansökan, kontakta Nösnäs dietkök på 0303-73 85 14.

Blankett - Ansökan om specialkostPDF - Skriv ut och fyll i blanketten.

I förskolan lämnas ansökan och eventuellt utlåtande till pedagog, i skolan lämnas ansökan och eventuellt utlåtande direkt till köket.

Hjälp oss att minska vårt matsvinn genom att alltid avbeställa specialkost till ditt kök vid frånvaro.

Tack för att ni hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och att servera rätt mat till alla våra barn och elever i Stenungsunds kommun!

Vårt uppdrag är att verka för hälsosamma matvanor som motverkar kostrelaterade sjukdomar och stämmer överens med en hållbar utveckling.

Måltidverksamheten består av ca 65 fantastiska kockar och måltidsbiträden som arbetar i våra totalt 26 kök. Vi har tre stycken centralkök som skickar mat till våra 11 mottagningskök. Utöver detta har vi 12 tillagningskök.

Vägledande dokument

  • Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Styrande dokument

Alla våra kök köper alltid in:

  • Ekologisk mjölk och bananer
  • Ekologskt kaffe till äldreomsorgen
  • Svensk blandfärs och kyckling
  • MSC märkt fisk

Under höstterminen 2020 påbörjar vi arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel. Hos oss sträcker sig närproducerad livsmedel från att vara lokalt producerade till att vara producerade i Sverige, men ju närmare Stenungsund desto bättre! Vårt arbete kommer att inledas med att börja föra statistik över hur stor andel närproducerade livsmedel vi köper in idag.

Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba i våra kök? Skicka en intresseanmälan via länken nedan.

Intresseanmälan - vikariera inom Måltid/Service

Senast uppdaterad