Räddning och säkerhet

Här kan du läsa om vilken beredskap kommunen har för olika händelser. Du kan också läsa om hur du kan skydda dig och minimera risker som kan uppstå i vardagen.

Stenungsunds kommun arbetar med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder i samarbete med polis, räddningstjänst, landsting och andra myndigheter, organisationer och föreningar.

Kommunen arbetar även aktivt med säkerhetsfrågor och har bland annat en krisberedskap vid samhällsstörningar.

Senast uppdaterad