Markfrågor för verksamheter

Här hittar du information om hur du som vill etablera eller utöka en verksamhet i Stenungsund kan hitta lämplig mark.

Ledig industri- eller verksamhetsmark

Här publiceras det information när kommunen har ledig industri- eller verksamhetsmark till försäljning

Förfrågan om att köpa, nyttja eller sälja mark i Stenungsunds kommun

När kommunen får in en fråga om köp av kommunal mark, behöver vi alltid titta på om den är detaljplanelagd och vilka bestämmelser som gäller.

Är marken till exempel detaljplanelagd som allmän plats kan vi inte sälja den. Kommunen kan också äga mark som i en detaljplan är utlagd som kvartersmark, sådan mark kan kommunen sälja.

Du kan du bevaka eventuella försäljningar av mark på den öppna marknaden. Försäljningen sker till marknadsmässigt pris genom mäklare. Som verksamhet kan du också anmäla ditt intresse via vår digitala tjänst för mark, handel, kontor och industri.

När det finns ledig mark som matchar dina önskemål kontaktar vi dig för vidare information. Det är därför viktigt att du meddelar oss om dina uppgifter ändras.

En del av kommunens mark kan beröras av pågående eller kommande detaljplanering. Sådan mark kan kommunen komma att sälja i syfte att den ska exploateras för exempelvis bostäder eller industri. Vid sådan försäljning använder sig kommunen av markanvisning eller direktanvisning.

Stenungsunds Företagslots

I Stenungsund har vi en företagslots som du kan vända dig till vid funderingar kring exempelvis etablering i Stenungsund.

Företagslotsen

Ledig mark i Göteborgsområdet

Vill du veta mer om lediga lokaler och mark i Göteborgsområdet så kan du själv söka hos olika aktörer:

Lediga lokaler och mark i Göteborgsområdet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Näringsliv

Medborgarservice
0303-73 00 00
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad