Stenungsunds kommunvapen

Kontakt

GIS-ingenjör

Mats Johansson (GIS-system, kartportalen)
0303-73 50 21
mats.johansson@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström (Kartor, GIS, adressättning)
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

GIS-samordnare

Bo Thörnwall (Arbetar 50%)
0303-73 26 66
bo.thornwall@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig (Utstakning, lägeskontroll, nybyggnadskartor)
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-20