Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Akut hjälp

112 - akut nödsituation

Du får hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 - polisen, om du inte behöver akut hjälp. 

Du kan göra polisanmälan, lämna tips och upplysningar.

113 13 - information om allvarliga olyckor

Hit ringer du för information om olyckor och kriser som översvämningar och sjukdomsutbrott.

Socialtjänsten jour

Stenungsunds kommun har ett avtal med Göteborgs socialjour. Till socialförvaltningens jour kan du ringa på kvällar, nätter och helger om du eller någon närstående behöver hjälp.

Telefon: 031-365 87 00

Göteborgs socialjourlänk till annan webbplats

Sociala problem dagtid

Under dagtid kontaktar du socialtjänsten.

Telefon: 0303-73 81 33, 0303-73 87 77

1177 Vårdguiden

Ring Vårdguiden på telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

1177 Vårdguiden länk till annan webbplats

Akuta psykiska problem

Nationella hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. I ett samtal med hjälplinjen kan du få hjälpa med att sortera tankar och känslor.

Telefon: 020-22 00 60

Nationella hjälplinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs. 

Telefon: 1177

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta Socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym men tänk på att då inte uppge ditt namn. Du blir inte anonym om du skickar e-post.

Telefon dagtid: 0303-73 81 33, 0303-73 87 77
Telefon kvällar, nätter och helger: 031-365 87 00

Misstanke om barn som far illalänk till annan webbplats

Barnens hjälptelefon (BRIS)

Till BRIS kan du som barn ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. BRIS har också en chattfunktion.

Telefon: 116 111

BRIS länk till annan webbplats

BRIS hjälptelefon för vuxna - om barn

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga upp till 18 år.

BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50

BRIS - Stöd för vuxnalänk till annan webbplats

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Till Brottsofferjouren kan man ringa om man vill få stöd och information, du kan vara anonym.

Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats

Djursjukhuset Blå Stjärnan

Blå Stjärnans djursjukhus är västra Sveriges regiondjursjukhus.
Telefon dagtid, vardagar: 031-65 35 00

Jourtelefon vid akuta fall: 031-35 35 35

Blå Stjärnanlänk till annan webbplats

Giftinformationscentralen

Giftinformationcentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt.
Telefon när det är akut: 112 (begär giftinformation)

Telefon när det är mindre akut, dagtid: 08-33 12 31

Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats

Kungälvs sjukhus

Telefon: 0303-980 00

Kungälvs sjukhuslänk till annan webbplats

Kvinnojouren i Stenungsund

Är du utsatt för våld eller hot om våld av din partner? Behöver du någon att tala med? På Kvinnojouren möter du enbart kvinnlig personal och ideella jourkvinnor som kan ge dig råd och stöd. Du får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet.

Telefon: 0303-846 79

Kvinnojouren i Stenungsundlänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som är utsatts för hot och våld. Du som är vän eller anhörig är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats


Läkemedelsupplysningen

Till Läkemedelsupplysningen (LMU) kan du ringa och ställa generella frågor om dina mediciner.

Telefon: 0771-46 70 10

Läkemedelsverketlänk till annan webbplats

Vårdcentral

Närhälsan Stenungsund

Telefon vårdcentral Stenungsund: 010-473 32 20
Telefon jourcentral: 010-473 32 78
Telefon Stora höga vårdcentral: 010-473 35 00

Se hemsida för öppettider:

Närhälsan Stenungsundlänk till annan webbplats
Närhälsans jourcentrallänk till annan webbplats
Närhälsan Stora Högalänk till annan webbplats

Capio Läkarhus

Telefon: 0303-37 38 00

Backa Läkarhusgruppenlänk till annan webbplats

POSOM - Kris- och beredskapsgrupp

Kris-/beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer (förkortad POSOM). POSOM leds av sektorchef för sektor Socialtjänst.

Telefon: 0303-73 81 52

POSOMlänk till annan webbplats

Räddningstjänsten

Telefon (i icke brådskande ärenden): 010-471 44 00

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats

Röda Korset - Jourhavande kompis chattjour

Chattjouren Jourhavande Kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst.

Jourhavande Kompislänk till annan webbplats

Röda Korsets telefonjour

Behöver du någon att prata med för att du känner dig ledsen, orolig eller upplever att du tappat fotfästet i livet då kan du ringa Röda Korsets telefonjour.

Telefon: 0771-900 800

Röda Korsetlänk till annan webbplats

Sjöräddningen

Telefon: 031-761 42 77

Sjöräddningenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad