Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Akut hjälp

Här finns telefonnummer
som du kan ringa om du
eller någon annan behöver akut hjälp.

SOS Alarm 112

Behöver du snabb hjälp
från exempelvis polis, ambulans,
räddningstjänst eller brandkår
ska du ringa telefonnummer 112.

Berätta vad som har hänt,
var det har hänt
och från vilket telefonnummer du ringer.
Telefonlinjen är alltid öppen.

Sjukvårdsupplysningen 1177

Om du eller någon i din familj har blivit sjuk
och behöver råd av en sjuksköterska
ska du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Det är alltid öppet.

Anmälan om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom har det svårt ska du genast kontakta socialtjänsten
och berätta om detta.
Du kan ringa eller skriva ett brev.
I kontakt med socialtjänsten
har du rätt att vara anonym,
att inte berätta vem du är.
Telefonnummer: 0303-73 00 32 eller 0303-73 00 33.
På kvällar, nätter och helger ringer du telefonnummer:
031-365 87 00

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp
kan ringa sjukvårdsupplysningen.
Telefonnummer: 1177

Socialjour

Stenungsunds kommun har ett avtal
med Göteborgs socialjour.
Det betyder att om du behöver hjälp
av sociala myndigheter utanför kontorstid,
alltså på kvällar, nätter och helger
kan du kontakta Göteborgs socialjour.
Telefonnummer: 031-365 87 00

Senast uppdaterad