Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Upphandling och inköp

Offentligt arbete får sina pengar från skatterna.
Allt offentligt arbete ska också följa
lagen om offentlig upphandling, LOU.
Det betyder att när kommunen köper varor, 
tjänster och entreprenader
måste kommunen följa reglerna i lagen.

Meningen med reglerna för upphandling
är att upphandlande myndigheter
som till exempel kommuner,
ska använda skattepengarna på bästa sätt.

Samtidigt ser reglerna till
att leverantörerna kan tävla på lika villkor
i varje upphandling.

Senast uppdaterad