Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Familj, barn och ungdom

Kommunen ger hjälp och stöd till familjer,
barn och ungdomar som behöver det.
Det är kommunens socialtjänst som arbetar med det.

I socialtjänstlagen finns regler
både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd.
I lagen står det också
att kommunerna ska hjälpa dem som bor i kommunen.
Det stöd och den hjälp
som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.

Senast uppdaterad