Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

God man, förvaltare, förmyndare

En god man arbetar för en person
som inte själv kan tala med myndigheter
eller sköta sina pengar till exempel.
Den person som har god man kallas för huvudman.
Man väljer själv om man vill vara god man,
det är frivilligt.

Om det inte räcker med en god man
ska man få en förvaltare.
Det kan vara när en person
inte förstår sin svåra situation
och riskerar att fara illa,
vara till skada för sig själv
eller att bli utnyttjad.

Med förmyndarskap menar man oftast
förvaltningen av det som barn äger.
Förmyndaren ska sköta barnets tillgångar
och tala för barnet i frågor som har med pengarna att göra.

Stenungsunds kommun handlägger ärenden
för Stenungsunds, Lilla Edets, Orusts och Tjörns kommun.

Senast uppdaterad