Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Funktionsnedsättning

Sverige har flera lagar
som hjälper människor med funktionsnedsättning.
En av lagarna är socialtjänstlagen.
Men vissa personer med funktionsnedsättning
behöver mer hjälp.
Därför finns LSS-lagen.
LSS är en lag som ger särskilda rättigheter
till personer med funktionsnedsättning.

LSS betyder Lag om Stöd och Service
till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp.
I lagen står det att personer med funktionsnedsättning
ska kunna få hjälp att leva som andra.

Stöd och service finns bland annat
i form av personlig assistans,
bostad med särskild service och daglig verksamhet.
Lagen gäller för barn, ungdomar och vuxna.

Senast uppdaterad