Stenungsunds kommunvapen

Funktionsnedsättning

Sverige har flera lagar
som hjälper människor med funktionsnedsättning.
En av lagarna är socialtjänstlagen.
Men vissa personer med funktionsnedsättning
behöver mer hjälp.
Därför finns LSS-lagen.
LSS är en lag som ger särskilda rättigheter
till personer med funktionsnedsättning.

LSS betyder Lag om Stöd och Service
till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp.
I lagen står det att personer med funktionsnedsättning
ska kunna få hjälp att leva som andra.

Stöd och service finns bland annat
i form av personlig assistans,
bostad med särskild service och daglig verksamhet.
Lagen gäller för barn, ungdomar och vuxna.

Senast uppdaterad 2018-06-12