Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Det här gör kommunen

Kommunen har ansvar för
en stor del av den service vi har i samhället. 

Det här säger lagen att en kommun ska erbjuda: 

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik, som ska ordnas tillsammans med regionen
 • Planering för bra bostäder
 • Gator

Kommunen har även andra verksamheter.
Exempel på detta är:

 • Fritidsverksamhet
 • Kultur
 • Bostäder
 • Energi
 • Näringsliv

Senast uppdaterad