Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ung i kommunen

Stenungsunds kommun arbetar för
att ha ett stort utbud av kulturaktiviteter
som barn och ungdomar kan uppleva,
vara delaktiga i och själva vara med att arrangera.
Det finns även pengar att söka
för ungdomar som har goda idéer
men som saknar pengar
till att göra idéerna verklighet.

Stenungsunds kommun har två fritidsgårdar.
Hasselgården ligger på Hasselbacken
i centrala Stenungsund.
Stora Högagården ligger i Stora Höga,
i södra Stenungsund.
Fritidsgården är öppen för dig
som börjat sjuan.
Du får vara på gården tills du fyller 18 år.
På fritidsgårdarna kan du få spela musik,
uppträda och spela in.

Ibland kan man få det svårt.
Ungdomshälsan, ungdomsmottagningen
och Pelikanen ger ungdomar stöd och hjälp
på olika sätt.

Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningen

Till Pelikanens hemsidan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad