Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Försörjningsstöd, socialbidrag

Försörjningsstödsenhetens ska besluta om
rätten till försörjningsstöd,
som tidigare kallades socialbidrag.
De ska också besluta om annat bistånd
som man kan få enligt socialtjänstlagen.

Enheten ska hjälpa människor i samhället
att hitta sätt att försörja sig på
och hjälpa dem att förstå vad de själva kan göra
för att förbättra sitt liv.

Försörjningsstödsenhetens ska arbeta för
alla som bor i kommunen
och som tar kontakt med dem
på grund av problem med att försörja sig.

När enheten arbetar ska det särskilt tänka på
hur barnen i en familj har det.
Ungdomar mellan 18 och 25 år
är också en viktig grupp.

Inkomster och tillgångar

Hur stort försörjningsstöd du kan få
beror på hur mycket pengar du själv har,
dina egna inkomster och tillgångar.
När man räknar ut storleken på försörjningsstödet
räknar man bort hushållets alla inkomster och bidrag.
Det är viktigt att du söker de bidrag,
som du har rätt till.

Om du normalt har bra lön,
men en enda månad får mindre med pengar
är det inte självklart
att du har rätt till försörjningsstöd.
Även pengar du har på bankerna
och annat värdefullt som du äger
minskar försörjningsstödet.

Under den tid du får försörjningsstöd
ska du meddela Försörjningsstödsenheten
om något i ditt liv ändras som kan påverka stödet.
Om du inte talar om det för oss
eller ljuger för oss kan du bli polisanmäld
och åtalad för bedrägeri.

Sekretess och tystnadsplikt

Du som får försörjningsstöd
blir registrerad i socialregistret.
Det betyder att vi skriver ned i ett register
att du får stöd av oss.
Men hos Socialtjänsten
är uppgifter om människors personliga förhållanden
skyddade av sekretess.
Uppgifterna är alltså hemliga.
Det säger offentlighets- och sekretesslagen.
Det betyder också
att all personal har tystnadsplikt
och att de inte får lämna uppgifter om dig
till någon som inte har rätt till dem.
Du har själv alltid rätt att få läsa
vad som står skrivet om dig
och att lämna synpunkter
på utredningar som gjorts om dig.

Kontakta oss

Vi bokar själva våra besök och du når oss säkrast
under måndagar till fredagar mellan klockan 08.30 och 09.30.

Telefonnummer: 0303-73 00 00


Senast uppdaterad