Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Våld och hot

Stenungsunds kommun vill hjälpa dem
som lever med våld hemma i sina nära relationer.
Det kan gälla fysiskt våld,
men även psykiskt våld
eller annat våld som kan ha med sex att göra.

Socialtjänsten ska särskilt arbeta för
de kvinnor och barn som är
eller har varit utsatta för våld
eller andra övergrepp.
De kan behöva stöd och hjälp till att ändra sina liv.
De barn som sett våld hemma
kan behöva hjälp. 
Det finns olika sätt att få hjälp i Stenungsund.

Hos socialtjänsten finns kontaktpersoner
som du kan ringa
för att få stöd och råd i dessa frågor.
Du kan ringa direkt till
någon av verksamheterna här nedanför:

Krismottagning för kvinnor

Mottagningen är till för kvinnor
som behöver hjälp.
Vi finns för kvinnor boende på Orust, Tjörn och Stenungsund.

Telefonnummer: 0303-73 90 00

Krismottagning för män

Behöver du någon att tala med
för att komma ur svårigheter och bekymmer?
Vi finns för män som bor på Orust, Tjörn eller Stenungsund.

Telefonnummer: 0303-73 90 00

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen finns för par
som bor på Orust, Tjörn och Stenungsund.
Har någon i paret använt våld
kan man få hjälp genom Familjerådgivningen.

Telefonnummer: 0303-73 90 00

Kvinnojouren

På kvinnojouren i Stenungsund arbetar vi
mot våld mot kvinnor och barn.

Telefonnummer: 0303-846 79

Senast uppdaterad