Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Miljö och hälsoskydd

Miljö Hälsoskydds inspektörer
ska arbeta med
att stoppa sådant som är dåligt
för människors hälsa.

Vi jobbar till exempel med
att kontrollera det som vi kallar: hygienlokaler
och offentliga lokaler.
Det kan vara lokaler för fotvård,
piercing och tatuering,
där det finns risk för blodsmitta.

Vi besöker också skolor,
förskolor och anläggningar för bad och idrott.

Vi tar också emot klagomål
och frågor som gäller hälsorisker i bostäder,
till exempel radon, mögel och buller.

Om du misstänker att
du har problem med fukt eller mögel i din bostad
är det bra att göra något åt det så fort som möjligt.
Inomhusmiljön är mycket viktig för hälsan.

Om du bor i ett hyreshus eller lägenhet
och behöver hjälp
kan vi på Miljö Hälsoskydd vara till hjälp,
bland annat genom att ställa krav på hyresvärden.

Du kan kontakta
Miljö Hälsoskydd
444 82 Stenungsund
Telefonnummer: 0303-73 00 00
E-post: miljo@stenungsund.se

Senast uppdaterad