Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vatten och avlopp

VA-enheten ansvarar för kommunalt vatten och avlopp
till ungefär hälften av kommunens invånare.
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har tillsyn
över enskilda avloppsanläggningar.
Vid enskilda avloppsanläggningar
ska privatpersoner eller samfälligheter själva
se till att utsläppen följer miljökraven.

Har du inget vatten i kranen
eller stopp i avloppet?

Ring oss:
På dagarna på telefonnummer 0303-73 00 00.
På kvällar och helger på telefonnummer 031-703 17 77.

Om du har sett att vatten rinner upp
ur till exempel en gata
så kan det vara en vattenläcka.
Ring då gärna så att vi kan kontrollera om det är något fel.
Ring kommunens växel på telefonnummer 0303-73 00 00.

Missfärgat vatten

När man arbetar med ledningar
kan vattnet bli missfärgat.
Det beror ofta på
att järn i rören släpper
och följer med vattnet.
Oftast försvinner missfärgningen
om du spolar en liten stund i dina egna kranar.
Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet se ut som mjölk.
Det beror på att luft har kommit in i ledningen.
Om vattnet får stå en liten stund så blir det helt klart.

Har du frågor om kommunal VA-verksamhet
eller vattenkvalitet?

Medborgarservice
Telefonnummer: 0303-73 00 00
E-post: medborgarservice@stenungsund.se

Vid akuta ärenden efter kontorstid:
Telefonnummer 031-703 17 77.

Senast uppdaterad