Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vilken hjälp kan man få av LSS?

Personlig assistans

En del människor har funktionsnedsättning
som gör att de behöver mycket hjälp av andra.
De kan behöva hjälp med att klä sig,
äta eller tvätta sig.
De kan behöva hjälp med
att komma ut och träffa andra människor.
Då kan en personlig assistent hjälpa till.

En personlig assistent kan hjälpa
både hemma och utanför hemmet.
Du är själv med och bestämmer
vem som skall vara assistent.
Du måste ha stora funktionsnedsättningar
och behöva mycket hjälp
för att få en personlig assistent.

Ledsagarservice

En del människor kan ha svårt att komma ut ensamma.
Då kan få ledsagning till exempelvis en plats eller en aktivitet.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara en vän, en kompis.
Tillsammans med kontaktpersonen kan du
göra något roligt på din fritid som att gå på bio eller fika.

Avlösarservice

Föräldrar som bor tillsammans med
ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning
ska ibland kunna göra något ensamma.
En avlösare kan då komma hem
och hjälpa personen med funktionsnedsättning.
Föräldrarna kan då vila eller göra andra saker.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Barn och vuxna med funktionsnedsättning
behöver ibland komma hemifrån.
De kan då få bo på ett korttidshem,
hos en stödfamilj, eller åka på ett läger.
Det kallas för att man åker på korttidsvistelse.
Oftast är man på korttidsvistelse några dagar då och då.

Korttidstillsyn

Barn med funktionsnedsättning som är 12 år eller äldre
har rätt att ha något att göra
när de inte är i skolan.
De kan då ha korttidstillsyn.
Korttidstillsyn kan man ha på fritids eller hemma.
Man kan ha korttidstillsyn
före och efter skoldagen och under loven.

Bostad för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar,
ska kunna bo i familjehem,
om de inte kan bo hos sina föräldrar.
Då bor de i en annan familj om föräldrarna vill det.

En del barn behöver särskilt mycket vård
och utbildad personal.
Då kan en bostad med särskild service vara bra.
Förr kallades sådana bostäder för elevhem.
En bostad med särskild service ska vara som ett vanligt hem.

Bostad för vuxna

En bostad med särskild service
kan vara en servicebostad eller en gruppbostad.
I en servicebostad kan man ringa efter hjälp dag och natt.
En gruppbostad är till för de personer,
som behöver hjälp av personal,
som alltid finns mycket nära.
En gruppbostad kan ligga i en villa,
i ett radhus eller i hyreshus.
I både servicebostad och gruppbostad
ska alla ha en egen lägenhet,
dit personalen kommer och hjälper.

LSS säger att man också har rätt
att be om en annan särskilt anpassad bostad.
Det kan vara en bostad som inte har trösklar
och som därför är bra om man använder rullstol.

Daglig verksamhet

Personer med utvecklingsstörning och med autism
och de som har fått en hjärnskada i vuxen ålder
har rätt till daglig verksamhet.
På daglig verksamhet ska man ha något att göra,
som passar en.
Man ska få hjälp att utvecklas och bli mer självständig.

Individuell plan

Om du har hjälp enligt LSS
kan du också få en egen plan över den hjälp du har.
Denna plan kallas för individuell plan.

Planen är till för att visa vilken hjälp du behöver
och vad ni kommit överens om.
Varje år ska ni läsa planen igen
och se om den stämmer.
Ibland behöver man göra om planen
flera gånger på ett år.
Ibland kan man behålla samma plan.

Kontakt

Om du vill veta mer
eller om du vill ansöka om hjälp
tar du kontakt med någon av LSS-handläggarna i kommunen:

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

Senast uppdaterad