Stenungsunds kommunvapen

Stöd till familjer och föräldrar

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten arbetar för
familjer med barn i åldern 0 till 12 år.

Enheten ska tillsammans med andra
se till att barn och ungdomar
får en så bra uppväxtmiljö som de går.
I första hand arbetar vi
för att hjälpa människor
att lösa sina problem själva.

Har du frågor kan du kontakta oss
för att få råd och stöd.
Det kan till exempel vara frågor om
hur det är att vara ung,
familjen, drogmissbruk
och att vara ny i en kultur.
Du kan vara anonym,
alltså du slipper säga vem du är.

Telefonnummer: 0303-73 81 33

Kväll och helg ringer du på
telefonnummer: 031-365 87 00

Senast uppdaterad 2018-06-12