Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Misstanke om barn som far illa

Lagen säger att socialtjänsten
har det högsta ansvaret
för att barn och ungdomar
inte har det svårt hemma.

Barn- och ungdomsenheten är
en del av Sektor Socialtjänst.
De får därför in anmälningar från människor
och andra myndigheter
när någon tror att barn har det svårt.  

När socialtjänsten får reda på
att barn och ungdomar har det svårt
måste socialtjänsten ta reda på
hur det är för barnet eller ungdomen.

Det första de gör är att ta kontakt med vårdnadshavare
och berätta om vad de fått höra.
Om socionomen tycker
att man ska undersöka anmälan mer
börjar en utredning enligt socialtjänstlagen.
Socionomen gör utredningen tillsammans med familjen.

Under utredningen ska barnets bästa
alltid vara det viktigaste.
Oftast är familjen och socionomen överens
om vilka insatser och hjälp som barnet och familjen behöver. 
Om socialtjänsten tycker
att barnet behöver vård utanför det egna hemmet
och vårdnadshavarna inte vill det
kan förvaltningsrätten besluta
om vård enligt lagen om vård av unga, LVU.

Att göra en anmälan

Är du orolig för
att ett barn eller en ungdom har det svårt hemma
ska du genast kontakta socialtjänsten
och berätta om detta.
Du kan ringa eller skriva ett brev.

När du kontaktar socialtjänsten
har du rätt att vara anonym,
att inte berätta ditt namn.
Vill du vara anonym
är det viktigt att du inte talar om ditt namn
eftersom socionomen då ska berätta för den
som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Är du tveksam till
om du ska göra en anmälan eller ej
kan du kontakta enhetschefen för Barn- och familjeenheten
eller enhetschefen för Ungdomshälsan
och fråga om hur du ska göra
utan att säga vem det gäller.

Telefonnummer: 0303-73 81 33 eller 0303-73 00 00

Telefontider:

  • måndagar 8.30-18.00
  • tisdag - torsdag 8.30-16.30
  • fredag 8.30 - 15.00
  • Lunchstängt klockan 12- 13

Kväll och helg ringer du på
Telefonnummer: 031- 365 87 00

Det går också bra att skriva ett brev

Stenungsunds Kommun
Individ- och familjeomsorg
Barn- och familjenheten
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad